Future Living & Spaces

Samarbetet på The Spark började redan i byggprocessen

Caroline Wendt
September 30, 2019

I oktober 2019 är alla nya hyresgästerna på plats i The Spark, det nybyggda kontorshuset på Medicion Village. Huset är kopplat till energiinnovationen Ectogrid och i rummen finns moderna ljus- och ventilationsinstallationer. Nya mötesplatser för att öka samarbetet är inbyggda - och just samarbete har varit viktigt redan under byggprocessen där det medfört att man lyckats följa både tidsplan och budget. Möt projektledare Caj Lundqvist, som tagit med sig både erfarenheter och team från sitt förra projekt, Max IV.

Det var i november 2016 som Caj Lundqvist började arbetet med att förverkliga Medicon Villages nya kontorshus The Spark. Han gick rakt in i planeringen och redan ett halvår senare började det praktiska arbetet med schaktning. Dessförinnan hade Caj varit projektledare för Max IV, ett bygge som pågick under drygt sex år.

– Max IV var en stor succé rent byggnadsmässigt eftersom vi höll tider och låg klart under budget, berättar Caj. När jag nu fick uppdraget på Medicon Village var det viktigt att bygga med samma organisation.

Det här var ett medvetet val från Medicon Villages sida.

– Medicon Village sökte det goda exemplet, där byggproduktion och organisationen fungerat på ett utmärkt sätt och vi fastnade för Max IV, berättar Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village. Max IV var ett projekt som fått mycket goda omdömen och därför valde vi en liknande modell samt flera nyckelpersoner från detta projekt. När vi nu ser slutresultatet kan vi konstatera att vi gjorde rätt.

När the Spark stod färdigt sommaren 2019 visar det sig att även det byggprojektet har klarat att hålla tid och budget. Samarbetet har alltså fungerat även på The Spark.

– Här har varit en speciell stämning där alla hjälper alla oavsett vilken uppgift man har, berättar Caj.  Vi har haft ett samverkansprojekt där vi samlat alla entreprenörer och platschefer för att gemensamt sätta upp mål. Det är ofta tre saker som ett lyckat projekt beror på – tider, kvalitet och kostnader. Det har också varit mjuka mål som att vi ska undvika olyckor och att vi ska sortera överblivet material. Sedan har vi stämt läget är efterhand och gjort enkäter med alla inblandade.

Huset har byggts med teknik som funnits tidigare men som kanske inte använts tillsammans på samma sätt. The Spark kommer att ha en låg energianvändning och är det första hus som byggts direkt för att kopplas till områdets energisystem ectogridTM. Inomhus är det förberett för dynamiska belysning som skapas av lundaföretaget Brainlit. Med deras system kan man anpassa ljuset färgmässigt så att det efterliknar solljuset. I byggnaden finns också närvarostyrd ventilation, som har utförts av ett annat lundaföretag, Lindinvent. Dessutom håller husets isolering nere energiförbrukningen.

Den första hyresgästen flyttade in i juli 2019, 2 år och 3 månader efter byggstart. Den sista att flytta in i helt nybyggda lokaler på sammanlagt 17 000 m2 gör det i oktober samma år. Under byggprocessen har man använt sig av fortlöpande besiktning vilket betyder man redan från början kopplar in en besiktningsgrupp som ger synpunkter redan på ritningar och sedan efterhand under byggets gång.

– När vi ska slutbesiktiga i slutet av 2019 ska det inte finnas ett enda fel eftersom entreprenören har fått rätta till under byggets gång, menar Caj. Det ger en större säkerhet att det blir bra byggnad.

Att Caj Lundqvist kom att vara projektledare för två så stora byggen i Lund var lite av en tillfällighet. Smålänningen Caj kom till Lund 1979 som student på LTH och har förutom under en kort period bott i Lund sedan dess. När han av en slumps såg att Max IV sökte en projektledare var han teknisk chef för Sydvatten sedan cirka 15 år. Han sökte och fick jobbet.

– Det ångrar jag inte för att bygga Max IV var spännande. Det är en väldigt avancerad byggnad med strålskydd osv men det var också en utmaning att ta hänsyn till den vetenskapliga biten så att det finns el, kylvatten osv på rätt plats till forskarna.

Nu har du varit med om att bygga två viktiga byggnader i Lund – känns det speciellt?

– Såklart. Det är sådant som man någon gång kan visa barnbarnen!

Max IV

Byggnaderna: 50 000 m2.

Betong som användes: 55 000 m3 motsvarande 8 300 betongbilslaster.

Armeringsjärn: 130 mil till en vikt av 7 000 ton.

Stålplåt i väggar: 350 ton.

Projektkostnad: 1 900 miljoner (byggnaderna exkl. vetenskaplig utrustning).

The Spark

Byggnad: 17 000 m2

Byggtid: 2,5 år

Projektkostnad: 450 miljoner

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar