Digital Cities & Citizens

Innovationsprojekt mäter trafiken

Caroline Wendt
January 17, 2022

Hur man kan använda sensorer för att mäta trafiken? Det har partners inom Future by Lund provat i flera innovationsprojekt under de senaste åren. I ett projekt i Södra Sandby testar vi att lägga samman data från AFRYS bildsensorer, Trivectors app TravelVu och Acconeers radarsensor med till exempel väderdata från SMHI. På så vis hoppas vi kunna skapa ett mer heltäckande och samtidigt mer kostnadseffektivt faktaunderlag för trafikplanerare. Se filmen som visar hur vi arbetar i testprojektet!

I Södra Sandby har Future by Lund gjort kortare test av några olika sensorer. Bildsensorer från AFRY har placerats ut med fokus på några av de vägar som används av de som cykelpendlar via Hardebergaspåret mellan Södra Sandby och Lund och kombinerats med Trivectors app TravelVu och Acconeers radarsensorer. Datan samlas sedan på en integrationsplattform där analyser kan göras. På det här viset kan man se var cyklister tycker om att cykla, men man skulle också kunna förstå hur cyklingen fördelas ut över dygnet och hur mycket väder och vind påverkar valet att cykla. Det skulle också kunna gå att få sensorerna att rapportera in på ett mer omedelbart sätt, så att det snabbt går att se om det har uppstått problem eller om genomförda åtgärder får rätt effekter. Allt ingår i ett innovationsprojekt, där vi undersöker nyttan med ny teknik. I projekten hoppas man till exempel kunna få ledtrådar till var man skulle kunna göra förbättringar och hur man kan få fler att välja hållbara transporter.

Medverkande i delprojektet är Trivector, AFRY, Smarta Byar, Axis Communications, miThings, Acconeer, Mobile Heights, Sensative, Lunds universitet och Lunds kommun.

Arbetet genomförs i projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) inom Future by Lund och stöttas av Vinnova och Lunds kommun.

Tillgänglighetsanpassning: Filmen visar bilder på sensorer, cykelvägar och cyklister på olika platser i Lunds kommun, speciellt i Södra Sandby. Dessutom visas den data som skapas av en bildsensorer, där Artificiell intelligens byter ut verklighetens fordon mot symboler för cyklister, fotgängare och bilar. Nedan finns en textad film med speakerröst.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar