Digital Cities & Citizens

Sensorer räknar trafikanterna till Brunnshög

Caroline Wendt
April 6, 2022

När Brunnshög planeras och byggs är hållbarhetstanken viktig – och det ska bland annat märkas på trafiken. Tanken är nämligen att resorna till och från området ska utgöras av minst en tredjedel gång- och cykelresor och minst en tredjedel kollektivtrafikresor medan det ska vara högst en tredjedel bilresor. Nu ska det här mätas − och flera bolag i Lund samarbetar nu i ett innovationsprojekt för att hitta gemensamma lösningar på hur man kan mäta på ett effektivt sätt.

I projektet FLOW undersöker flera aktörer i Lund hur de tillsammans kan samla data med hjälp av sensorteknik och sedan koppla samman datan på en digital plattform. I mars 2022 samlades därför Sensative, Smart Visualizer, Acconeer, miThings, Mobile Heights, Lunds kommun och Future by Lund hos Axis Communications för att ta fram teknik och arbetssätt för att få fram nya lösningar på hur man kan mäta trafikflöden.

− Äntligen ett projektmöte där vi kan träffas igen efter pandemin, säger projektledare Anders Trana på Future by Lund. Ambitionen var att ta fram en plan för vad vi ska göra för att komma igång med våra mätningar, och vi har kommit en bit på väg, mycket tack vare att AXIS redan varit ute och tittat på några av de aktuella platserna. Det var också väldigt god uppslutning på mötet med bra diskussioner. Det är en otrolig skillnad att ha ett projektmöte där vi träffas på riktigt, det blir en helt annan energi.

Lunds kommuns Tekniska förvaltning och Stadsbyggnadskontoret har redan en plan för ett tiotal platser där det kan passa att mäta trafiken. Det är dels olika gång- och cykelvägar till området, dels förstås bilvägar. Den första platsen där mätningar kommer att göras kommer att vara rondellen precis söder om Brunnshög, där bilar kommer från Ringvägen och E22:an mot området. Därefter kommer mätningar på nya platser att läggas till efter hand.

− I förlängningen hoppas vi kunna täcka in samtliga in- och utfartsvägar till Brunnshög för att kunna ge en heltäckande bild av resandet i området. Tredjedelsmålet är en grundläggande förutsättning för planeringen av området och det är värdefullt för oss att utvärdera detta så att vi vet om vi är på väg i rätt riktning. Förhoppningen är att FLOW blir ett viktigt verktyg för att göra detta, säger Christoffer Karlsson, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun.

Tanken är att prova en mix av olika sensorer för att hitta lösningar som ger en bra bild av resor med de olika trafikslagen till och från Brunnshög. För detta kommer projektet till exempel att låta AXIS prova några av sina nya lösningar med sensorer och radar. Dessa kan både räkna antalet fordon och dessutom mäta hastigheter.

− Från Axis sida ser vi det som en möjlighet att vara del av ett lokalt innovativt projekt där vi genom våra olika teknologier erbjuder information gällande trafik och personflöden. Genom att nyttja olika typer av hårdvara kopplad till intelligent analys kan vi erbjuda Lunds kommun den information som behövs för att skapa en bra miljö kring det växande området i Brunnshög, berättar Markus Lai på AXIS.

AXIS olika sensorer ska kombineras med en radarsensor från Acconeer, där bolaget kommer att bygga en prototyp och sedan produktutveckla och testa lösningen i FLOW.

− Det är ett spännande användningsområde för vår radarsensor där vi bland annat ska försöka klassificera gångtrafikanter respektive cyklister med hjälp av Artificiell Intelligens. Vår radar är högupplöst och används redan i tillämpningar för till exempel geststyrning så vi har goda förhoppningar om att detta ska gå att lösa. Trafikmätaren designas för att vara liten till format och batteridriven vilket kommer göra installation av färdig produkt enkel och billig, säger Martin Hoff på Acconeer.

Det är främst data om fotgängare, cyklister och bilar/lastbilar som ska mätas av sensorerna. Data om kollektivtrafiken finns redan att få från Skånetrafiken.

I FLOW samarbetar Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar, Smart Visualizer och Acconeer.

Projektet FLOW pågår från februari 2022 till 30 juni 2024 och finansieras av IoT Sverige.

Projektet FLOW görs i nära samarbete med projektet Lund Open Sensoring City, LOSC, som finansieras av Vinnova. I LOSCär Inskrivna projektpartners Axis Communications, AFRY, Kraftringen, Lund Universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector.

Bilden: Dennis Montalvo Barthelemy, AXIS, och Hanna Zakrisson, Lunds kommun, framför en karta över Brunnshög.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar