Creatives & Changemakers

Ska invånarna kunna byta data mot fria p-platser?

Caroline Wendt
January 22, 2020

Insamling av anonymiserad data från medborgare kan göra att kommuner kan leverera förbättrad service till medborgarna. En grupp studenter på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship i Lund har gjort en rapport om förutsättningarna för Lunds kommun att ta fram exempelvis en app som låter invånarna dela med sig av rörelsedata – och ser transparens och förtroende som avgörande för att medborgarna ska vilja vara med och donera.

När Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship i Lund arrangerade sin andra kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling var rörelsedata i en stad huvudfokus för en av grupperna. Arbetet är gjort av fyra studenter hemmahörande på olika fakulteter på Lunds Universitet och de har utrett förutsättningarna för att samla in data för innovation och utveckling. I deras förslag skulle detta kunna ske genom exempelvis en app som låter invånarna i kommunen dela med sig av rörelsedata.

Några svårigheter med att samla in rörelsedata är att denna typ av data, biometrisk data, anses som extra skyddsvärd eftersom den bland annat kan avslöja individers fysiska tillstånd – och förstås var de vistas. Ett bra sätt att samla in rörelsedata är därför att det sker genom samtycke och de individer som deltar gör sin donation av data frivilligt. I rapporten framgår att individerna vill ha mycket god översikt över vad man delar med sig av och vad syftet är. Några förslag är att man enkelt ska kunna stänga av appen och att deltagarna ska få något i utbyte, till exempel fri p-tid eller annat som kommunen enkelt kan dela eller belöningar som får applikationen att likna ett spel.

Eventuella användningsområden som tas fram i rapporten är för att främja hälsa, för lokaltrafikplanering eller för stadsplanering. Den tvärvetenskapliga kursen använder sig av utmaningar som kommer från kommun och näringsliv. Utmaning gavs av Future by Lund för att öka förståelsen för hur man kan skapa frivillig datadelning som kan tjäna invånare, kommun och näringsliv i kommunen.

- Vi behöver kunna samla in data för att förstå och möta komplexa utmaningar, säger Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Men kommuner bygger inte och skalar inte upp produkter, så vi behöver förstå området som delas mellan det offentligt och privata. Hur skapar vi transparens och förtroende samtidigt som vi gör det möjligt för företag att använda data för att utveckla de nya produkter som samhället behöver?

Rapporten är skriven av Daniel Andersson, Dona Ajazaj, August Ysander och Sara Carlsson. Projektmedlemmarna har sina huvudstudier i ekonomi, systemvetenskap, molekylärbiologi och juridik och har kunnat bidra med ämnesspecifika kunskaper. Som grund för arbetet genomfördes intervjuer med personer i åldersspannet 22-55 år. Panelen som bedömde gruppernas arbete bestod av Malin Olbe, Naturvetenskapliga fakulteten, Katarina Scott, Future by Lund, Anders Östergren, Innovation Skåne, Therese Sundström, Venture Lab, och Mikael Egard, Acconeer.

Fotnot: I januari 2020 avslutade Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship sin andra kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling. Fyra grupper av studenter löste utmaningar som finns i staden och denna gång var det förutom rörelsedata i en stad också hur man kan använda sensorer för att hjälpa blinda att orientera sig (en utmaning från Acconeer), hur man kan använda digitala verktyg för att minska administrationstiden för lärare och hur man kan ta till vara patienters idéer och feedback för att förbättra vård och hjälpmedel (en utmaning från Innovation Skåne).

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar