Creative & Cultural Industries

Smarta lösningar utanför gränserna

Caroline Wendt
June 14, 2018

Kan man skapa fler innovationer genom att ha en egen valuta för att byta tjänster, genom att bygga samarbete på värderingar eller genom att satsa på oberoende kulturcentrum? Future by Lunds möte om Smart & Sustainable city innovations gav fler lösningar än enbart tekniska på vad en smart stad kan vara och innehålla.

Guiseppe Littera berättade om Sardex, som är en tillitsbaserad lokal valuta på Sardinien. Med hjälp av valutan kan de anslutna medlemmarna ge varandra tjänster och bli ersatta i Sardex. På så vis kan man handla andra tjänster ur nätverket. Prissättningen beror förstås på vad man erbjuder – men också på storleken på företaget. Andra faktorer som spelar roll är hur mycket företaget bidrar med till nätverket och om företaget är nystartat. För de nya företagen har nätverket också varit värdefullt eftersom det snabbt ger många möjliga kunder. Varje år sker 100 000 transaktioner och flera tusen företag på Sardinien är anslutna. Det finns företag som betalar en del av lönen till de anställda i Sardex – som på så vis kan köpa till exempel engelsklektioner till barnen via nätverket. Även de som engagerar sig i samhället kan få sin belöning i Sardex.

Mieke Renders från Trans Europe Halles berättade om Independent culture and city development. Trans Europe Halles är ett Europa-baserat nätverk av kulturcentrum som funnits sedan 1983. Nätverket är initierat av medborgare och konstnärer och man arbetar bland annat genom att återanvända Europas industribyggnader för konst, kultur och aktivism. Uppgiften är att stötta oberoende kulturcentrum och nästan 90 tvärvetenskapliga kulturcentrum och andra kulturorganisationer från hela Europa ingår. Centralt är kulturens och kreativa människors påverkan på samhället och hur ett nätverk av fristående kulturhus kan vara en motor både för personer och samhälle.

Birgitta Persson från Point of Value var både moderator och avslutningstalare i ämnet Value driven development. Hennes budskap var att man om man har vetskap om sina egna värderingar kan förstå inte bara sig själv utan också andra människor bättre. Det bygger tillit som tillsammans med en förmåga att prata med varandra ger grunden för ett bra samarbete.

Vill du läsa mer om mötet Smart & Sustainable city innovations?

Tvådagarsträff om smarta och hållbara innovationer i staden.

Gordon Falconer, global chef för Smart City på Schneider Electric, gav sin syn på smarta städer i världen. 

Frans-Anton Vermast från Amsterdam Smart city talade om att sätta människan i centrum. Här är några av hans tips till smarta städer.

Luca Tesauro vill vidga den smarta staden till att istället vara en Smart Community.

Related videos to category:
Creative & Cultural Industries
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar