Sustainability

Sommarläsning om en ny hållbarhet

Caroline Wendt
July 16, 2018

När Trivector nyligen invigde sina lokaler bjöd de också på ett anförande av Anders Wijkman som presenterade tankar från den nyutkomna boken Come On! som Wijkman skrivit tillsammans med Ernst Ulrich von Weizsäcker.

I boken skriver författarna om att de önskar en nya upplysning för att vända de rådande globala trenderna. För att skapa mer hållbarhet behövs en annan balans mellan människor och natur, mellan människor och stat och på kort och lång sikt, menar de.

‑ Det är en stor skillnad att plocka bort 15-20 procent av utsläppen till att gå ner till noll, som vi ju ska göra på sikt, sa Anders Wijkman vid anförandet i Lund. Då måste vi ha en omställning och göra allting på ett annat sätt. Det här rör inte bara energi utan också material. Det behövs en transformation så att vi till exempel odlar annorlunda och bygger infrastruktur med andra material.

En av tankarna är att människan måste sluta arbeta i vertikala silos och istället ha en mer systematisk strategi som kräver att vi omprövar organisationen av vetenskap och utbildning.

‑ Vi måste få en diskussion och forska på skärningspunkter mellan disruptiva teknologier och hållbarhetstänkande. Det här sker inte över en natt utan det kräver diskussion. I boken pekar vi ut vad man skulle kunna göra med nuvarande kunskaper.

Anders Wijkman har suttit både i den svenska riksdagen och i EU-parlamentet, varit generalsekreterare för Röda Korset och Naturskyddsföreningen och var med i den svenska miljölagsutredningen. Nu är han opinionsbildare och författare och leder tillsammans med Ernst Ulrich von Weizsäcker think tanken Club of Rome. Come on är skriven på engelska och kommer att översättas till åtminstone ett tiotal andra språk. Boken är utgiven av Springer och finns tillgänglig genom flera webb-bokhandlare.

Related videos to category:
Sustainability
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar