Creatives & Changemakers

Storkriket bjuder på festival fylld av utflyktsmål!

Caroline Wendt
August 24, 2023

Meditation i det fria på Billebjär, skördefest i Flyinge och föreläsning om AI och hållbarhet på Stadshallen i Lund. I september blir det Biosfärsfestival där ett brett utbud av arrangemang kommer att locka besökare till det natursköna och ändå befolkningstäta området som kallas Storkriket i Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner. Samtidigt blir det också chans att tycka till om den ansökan som görs till Unesco om att området ska få status som biosfärområde.

Storkriket i Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner är ett 110 000 hektar stort område med speciella naturmiljöer och väldigt hög artrikedom, samtidigt som 150 000 personer bor i området och ännu fler söker sig dit på sin fritid. Platsen är så unik att de tre kommunerna arbetar med en ansökan till Unesco om att få bilda Biosfärområde Storkriket.

Om ansökan skulle bifallas blir detta det första biosfärområde där man planerat att ta kulturella och kreativa näringar till hjälp för att både utveckla och bevara ett naturområde. Om allt går som planerat blir det här klart till sommaren 2025. Men redan nu är mängder av aktiviteter i gång. Den 9–17 september är det till exempel dags för den tredje Biosfärfestivalen.

- Vi har ett brett utbud av arrangemang och programmet erbjuder många tillfällen till en utflykt. Jag tror och hoppas att vi har någonting för alla, säger Ylva Nilsson, kommunikatör för biosfärsamarbetet.

Ylva Nilsson, Lunds kommun

Hållbar lokal utveckling är i centrum för arrangemanget och det innebär väldigt varierande inslag. Under Flyingebygden skördefest erbjuds närproducerad mat medan konstnären Maria Westmans har utställning på konsthallen i Sjöbo. Det kommer att ges tillfälle till guidade vandringar i natursköna områden, meditation på Billebjär, besök hos Storkprojektets storkhägn och upplevelser på geologins dag. Under eventet Öppen bok på Idolfs loge i Holmby kan besökarna läsa högt ur sina favoritböcker. Ett arrangemang inne i Lund är eventet Håll(BAR) i Stadshallen där professor Kalle Åström från Lunds universitet håller en inspirationsföreläsning om hur AI kan främja hållbar utveckling. Centrum för festivalen är annars landsbygden i alla de tre kommunerna i Storkriket.

- Vi är engagerade i den lokala utvecklingen och vill vi lyfta fram de aktörer som finns här och visa på bredden. Genom att engagera lokala aktörer kan vi nå längre inom hållbarhetsområdet, menar Ylva Nilsson.  

Festivalen inleds med en invigning på Boklunden i Torna Hällestad där det blir öppet hus, utställning och presentation av några programpunkter. Samtidigt kommer Storkriket också att berätta om att ansökan till att bli Biosfärområde nu är färdigskriven och går på remiss. Remissen skickas till en lång rad nationella, regionala och lokala aktörer, men alla som vill kan skicka in sina synpunkter. Det långa dokumentet och en guide om hur man kan ta sig an dokumentet kommer att finnas på hemsidan och där finns också en e-tjänst för alla som vill skicka in synpunkter. Ansökan kommer att gå ut på remiss den 1 september och fram till den 31 oktober kommer det att vara möjligt att komma in med synpunkter. (se även kommunernas web-platser.) Målet är förstås att bli ett beviljat biosfärområde och gå från kandidat till godkänt område och enligt tidsplanen skulle det kunna bli klart sommaren 2025.

Varför det är så viktigt att blanda in kultur i hållbarhetsutveckling?

- Att vi har ett kulturellt perspektiv gör att vi särskiljer oss från andra Biosfärområden, menar Ylva Nilsson. Kultur är väldigt brett, för vi pratar om kultur både som de kulturella och kreativa branscherna som är en ekonomisk bärande kraft i samhället men också som en möjlighet att sätta samhällsfrågor på sin spets, att utmana rådande strukturer, väcka debatt och tankar och som ett sätt att visualisera framtiden. Vi ser att kulturdimensionen är någonting man kan fokusera på för att komma vidare till ett mer hållbart samhälle. I vårt geografiska område finns både Lunds universitet och aktiva föreningar inom det här temat som gör att vi har goda möjlighet att titta närmare på detta just här.

Läs mer om festivalen

Mer fakta

Biosfärområden handlar om samspelet mellan människor och miljö och ordet biosfär innefattar allt levande på jorden och miljön det lever i.

En gång i tiden täcktes ett stort område i Storkriket av en issjö. Sjöarna i området - Krankesjön, Häljasjön, Bysjön och Vombsjön - är dödishålor som uppstod när isblock blev kvar. I denna unika naturmiljö finns en mycket stor artrikedom, samtidigt som många människor är beroende av området för livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, rekreation, med mera.

Runt 2010 genomförde Lunds och Sjöbo kommuner ett arbete kring Klingavälsån. Då föddes också tanken på att området skulle kunna vara ett biosfärområde i Unescos program ”Man and the biosphere”. Det finns i dagsläget över 700 sådana biosfärområden i över 100 länder varav sju ligger i Sverige. 2017 gjordes en förstudie som ledde till att kommunerna i Lund, Sjöbo och Eslöv gjorde en gemensam ansökan om en biosfärkandidatur, med målet om att bli landets åttonde biosfärområde.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur och har hand om utnämningen av områden till biosfärområden. Biosfärområden ingår i ett globalt nätverk: "The World Network of Biosphere Reserves".

Storkriket
Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar