Ideas for Society

The Loop om framtidens ekosystem i Science Village

Caroline Wendt
March 31, 2022

2024 kommer fastighetsprojektet the Loop att stå färdigt i Science Village i Brunnhög. Redan innan fastigheten har byggts arbetar The Loop med att skapa en inspirerande miljö – och den 27 april bjuder The Loop intresserade på lunch. Arrangemanget har fått titeln ”Building a +1 community in Science Village” – och handlar om hur the Loop vill vara med och lösa framtidens utmaningar genom att skapa förtroenden, samarbeten och innovation.

Byggnaden The Loop är tänkt som en mötesplats för forskare, företag och organisationer. Byggnaden kommer att ligga i centrum av Science Village, i området mellan European Spallation Source (ESS) och Max IV. Placeringen är perfekt för att skapa en mötesplats där man kan koppla ihop forskning, organisationer och näringsliv och få kommersiella fördelar av detta.  

The Loop vill redan nu diskutera vad som behövs för att skapa inspirerande miljöer där innovativa idéer och potentiella partnerskap kan frodas så att aktörerna tillsammans kan möta framtida utmaningar. Jonas Klevhag, affärsutvecklare och medarbetare på Altitude Meetings, har tittat djupare på vad som krävs för att skapa en sådan plats.

- Vi hoppas kunna utforska kraften i mänsklighetens förmåga att få ett plus ett att bli mer än två och vad det innebär att bygga Science Village med tanken på ett inkluderande medlemskap. Vi vet att partnerskap och idédelning är nycklarna till nya innovationer och hoppas kunna skapa ett sammanhang som man alltid kommer att fortsätta att vara medlem i, även efter att man lämnat området, säger Jonas Klevhag.

Under lunchen diskuteras hur man kan få ett sådant ekosystem att växa fram i Science Village redan innan området är byggt. Därför finns förutom Jonas Klevhag även Jacob Norman Hansen från den danska smart city-gemenskapen Bloxhub med och berättar om sina erfarenheter. Även en industrirepresentant kommer att berätta om förväntningarna på framtidens globala forskningscenter i Science Village.

Arrangemanget är kostnadsfritt och äger rum den 27 april 2022 mellan 11.30 och 13.00 på Bricks Lund, Mobilvägen 12.

Länk till arrangemanget

Länk till anmälan

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar