Innovation district

Tillfälle att diskutera talangattraktion!

Caroline Wendt
February 22, 2024

Nu är det dags för nästa eftermiddagsföredrag om Lund Innovation District! Denna gång handlar det om att utveckla och attrahera talanger till Lund Innovation District, och representanter för Malmö FF, Lunds universitet och International Citizen Hub bidrar med sina erfarenheter. Välkommen till Ekonomihögskolan, Crafoord-salen, Lund, Tycho Brahes väg 1 den 11 mars kl. 16.00 – 18.00.

Nu bjuder vi in innovationsintressenter och aktörer, företagsledare, representanter från kommuner och universitet samt medlemmar i Future by Lund till det sjätte eftermiddagssamtalet, denna gång om Lund Innovation District och människorna som får det att växa och bli levande. Lund Innovation District är ett globalt innovationsekosystem som samlar forskning, entreprenörskap och samverkan i världsklass inom gångavstånd. Det här är en plats för innovation och kreativitet, med en lekfull anda som främjar en innovationskultur fylld av experiment och möjligheter.

Agenda:

• Growing talents – Niclas Carlnén, VD Malmö FF              

• Talangutbildning – Marie Löwegren, universitetslektor, entreprenörskap EHL/Lunds universitet

• Att attrahera talanger – Lisa Andersson, International Citizens Hub

• Panelsamtal modererat av Pia Kinhult om rekrytering av talanger och samarbete för att främja en attraktiv öppen innovationskultur.

Fika vid minglet.

Välkommen!

Anders Almgren, Lunds kommun, Kristina Eneroth, Lunds universitet och Pia Kinhult ESS – Styrgruppen för Lund ID.

Anmäl dig till asa.grunning@futurebylund.se

Mer information om Lund Innovation District

IN ENGLISH

Invitation to Afternoon Talk

about developing and attracting talent to Lund Innovation District

11 March at 16.00 – 18.00

at Ekonomihögskolan, Crafoord-salen, Lund, Tycho Brahes väg 1

We warmly invite innovation stakeholders and actors, business leaders, council and university representatives, and Future by Lund members to the sixth afternoon talk, this time about Lund Innovation District and the people that makes it grow and come alive.

Lund Innovation District is a global innovation ecosystem that brings together world-class research, entrepreneurship, and collaboration within walking distance. It is a place of innovation and creativity, with a playful spirit that fosters an innovation culture of experimentation in the spirit of potentialities.

Agenda:

•  Growing talent – Niclas Carlnén, CEO Malmö FF              

•  Educating talent – Marie Löwegren, Assistant professor,      

Entrepreneurship EHL/Lund University

•  Attracting talent – Lisa Andersson, International Citizens Hub

•  Panel talk moderated by Pia Kinhult about recruit talent and

working together fostering an attractive open innovation culture.

Refreshments at the mingle.

Welcome,

Anders Almgren, the City of Lund, Kristina Eneroth Lund University, and Pia Kinhult ESS – The steering Group of Lund ID.

Please register at asa.grunning@futurebylund.se

Click here for more Information about Lund ID

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar