Our partners

Trivector vill vara först till framtiden

Caroline Wendt
April 24, 2018

Har du läst trafikinformation på en järnvägsstation någon gång? Då har du säkert tittat på Trivectors digitala informationsskylt. Trivector är ett lundaföretag som arbetar med att optimera flöden inom bland annat trafik. - Jag tänker på att vi ska utforma ett samhälle där vi kan resa hållbart utan att det är en uppoffring, säger Emeli Adell på Trivector.

Kanske har inte alla hört talas om lundaföretaget Trivector men de flesta har haft nytta av dem genom de digitala tavlorna med trafikinformation som ofta finns på järnvägsstationer. Trivector har nästan hundra anställda fördelade på tre avdelningar: Trivector System, Trivector Traffic och Trivector Logiq. Trivectors mission är att optimera flöden inom transporter, information och verksamheter och ambitionen är att ”förstå framtiden först”.

Vad betyder att ”förstå framtiden först” för er?

‑ Samhället rör sig hela tiden och vi vill vara med och styra åt vilket håll det går för att skapa ett bättre samhälle för oss alla, säger Emeli Adell som är affärsområdesansvarig för framtidens transporter på Trivector Traffic. Vi vill förstå vad som händer genom att vara kunniga, framsynta och vara steget före.

Utgångspunkten när Trivector bildades 1987 var att forskningsresultat snabbt skulle komma till användning i samhället, och det är fortfarande samma ambition som gäller. Det offentliga är Trivectors största arbetsgivare, men man jobbar också med en del företag, forskare och i EU-projekt.

Ett bra exempel för att beskriva hur Trivector Traffic arbetar är hur man använder en studie av vad en växande e-handel innebär för samhället.

‑ Det gjordes en stor studie för att par år sedan där man jämförde hur man reser om man e-handlar mycket eller lite, berättar Emeli. Den visar bland annat att de som e-handlar mycket gör fler men mer hållbarare resor och att det är storstadsmänniskor som e-handlar mest.

Efter en sådan undersökning vill Trivector gärna visa hur myndigheter och kommuner kan styra och påverka samhället i en bra riktning.

‑ E-handeln är här för att stanna men det finns många sätt att hanterar den, menar Emeli. Det kan bli så det blir en revival för det lilla och nära, med utlämningsställen och butiker så att de som åker kollektivt enkelt kan göra ärenden, men det kan också bli så att utkonkurrerade köpcentrum blir hubbar för utlämningen och det är det värsta ur miljösynpunkt eftersom det innebär många extra kilometer, ofta med bil.

Emeli Adell på Trivector vill skapa ett samhälle där det inte är en uppoffring att resa hållbart.

Trivector traffic har också egna innovationer. En sådan är TravelVu som är en resvaneundersökning som görs via en app i telefonen. Eftersom resenärerna nästan alltid har telefonen med kan den användas för att detektera hur de reser.

‑ Med appen ser man reskedjor på annat sätt och det är viktigt för att förstå framtiden. Våra resor består ofta av reskedjor där vi kombinerar ihop olika ärenden. Vi reser inte bara mellan hemmet och arbetet. Om vi förstår hur vi kombinerar ihop dem kan vi skapa bättre transportsystem. Dagens system är till stor del utformat efter våra arbetsresor, som förutsätts vara direkt mellan hem och arbete.  

Trivectors projekt EC2B bygger på mobilitet som tjänst och utgår från resenärens bostad. Med EC2B behöver man inte äga en bil utan kan prenumerera på tillgänglighet i transportsystemet. Det går att köpa ett paket med de färdmedel man har bruk av för tillfället, t ex familjepaket med många jojokort eller ett businesspaket med taxiresor. Trivector är också en del i Xplorion som är LKF:s planerade smarta bostadshus på Brunnshög och där kommer EC2B att användas.

Andra forskningsområden för Trivector är hur man kan planera för bättre godstransport inne i staden. Trivector har också medverkat i Pasta, ett stort femårigt EU-projekt om hälsa, där bland andra WHO ingår som partner. I projektet räknas hälsovinster kopplade till olika sorters trafik – som till exempel att den som tar bussen ofta cyklar eller går till hållplatsen. Den sortens vardagliga motion betyder mycket både för individens hälsa och för samhällets sjukvårdskostnader. Trivector är med i Future by Lunds projekt som rör mätning av cykelflöden i Lund och Malmö. Dessutom vann man nyligen ett pris för idén till en app som organiserar så att barnen kan promenera till skolan med hjälp av vuxna som turas om.

Emeli ser en många framtida trender inom forskning och planering av trafik.

‑ Jag är nyfiken på det här med drönare. Redan nu finns försök med paketleveranser med drönare. Framtidsombud är ett annat drömprojekt. Hur får vi med framtida generationer i planeringen av infrastruktur? Barnen har andra värderingar än vi har - hur kan vi hitta sätt att diskontera det när vi planerar? Vad gäller jämställdhet kan vi göra mer och en del handlar om vem som har makten att formulera problem och lösningar rörande trafik.

Trivector är med som partner i Future by Lund – vilka samarbeten vill ni ha?

‑ Alla möjliga! Nyckeln till att vara framgångsrik med innovationer är att få idéer och inspiration från andra områden. I Future by Lund kan vi träffas och diskuterade med spännande partners. Det behöver inte vara i projektform för att det ska bli bra.

Emeli bor utanför Lund och för henne är det viktigt att leva som hon lär. Så ofta hon kan elcyklar hon den dryga milen från Södra Sandby in till kontoret i Lund.

‑ Elcykel går faktiskt fortare än att ta buss. Jag tänker på att vi ska utforma ett samhälle där man vill resa hållbart utan att det är en uppoffring.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar