Digital Cities & Citizens

Trygghet, mobilitet och flöden i fokus för sensorprojekt

Caroline Wendt
September 7, 2020

Nu är Lund Open Sensoring City igång! Fokus ligger på flöden i staden och det kan handla om allt från jobbpendling och trafiklösningar till nya kontorsmiljöer och trygghet för människor som rör sig i staden. Närmast väntar ett arbete med att identifiera behov och möjligheter hos såväl kommun som hos de nio övriga samarbetsparterna.

Lund Open Sensoring City (LOSC) är ett projekt som syftar till att skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalité. Höstens första projektmöte hölls med deltagande partners från Axis Communications, Kraftringen, Lund Universitet, AFRY, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector tillsammans med Lunds kommun och Future by Lund.

I projektet kommer gruppen att bygga testmiljöer tillsammans med kommunens förvaltningar. Projektet kommer att utnyttja fysiska miljöer men också fordon som kör rutter som till exempel kommunens sopbilar eller regionens bussar. Dessutom kommer Anders Trana, projektledare, och Britta Duve Hansen, IT-arkitekt på Lunds kommun, att i samarbete med kommunens förvaltningar lyfta fram behov som kan matchas mot lösningar i projektet.

Lund Open Sensoring Network bygger vidare på resultat och samarbeten från projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM). I SOM etablerades en öppen IoT-testbädd i staden och till den kopplades ett tjugotal olika delprojekt där sensorteknik användes till stöd för offentliga utmaningar. I LOSC kommer testbädden och smartcity-plattformen att leva vidare och en del av de sensorlösningar som testats kommer att vidareutvecklas.

- Testbädden ska även i fortsättningen vara öppen. Det betyder inte att alla delar kommer att vara gratis att utnyttja, men det kommer att finnas fria delar, berättar projektledare Anders Trana. Meningen är också att erbjuda en plattform som lockar till sig fler aktörer och fler projekt.

Utöver fokus på mobilitet och flöden är spelfältet relativt fritt. Några tänkbara områden är olika trafiksituationer, pendling både till jobb och fritidsaktiviteter, nya kontorslösningar, en förändrad arbetsmarknad, parkeringsmöjligheter och trygghet för medborgarna när de rör sig i staden.

Inom SOM-projektet fanns en finansiering även för delprojekt men i Lund Open Sensoring City finns enbart grundstommen. Därför behöver aktiviteter med extern finansiering jackas in i projekt och testbädd. Alla parter uppmanas därför att skapa projekt som passar för plattformen och som aktörerna kan samarbeta kring. Till nästa möte behöver aktörerna skapa en lista över vilka behov och intressen de ser.

LOSC finansieras av Vinnova och Lunds Kommun.

Bild: På plats: Mats Flankör, Kraftringen, Jens Strinsjö, Axis Communications, Emily Adell, Trivector, Britta Duve Hansen, Lunds Kommun, Anders Trana, FbL, Peter Kisch, FbL. I mötet deltog även Martina Åkerlund, Lunds Kommun, Christian Lewenhaupt, Telia, Mats Pettersson; Sensative, Johan Lindén, Mobile Heights, Sara Kralmark, Kraftringen, Magnus Persson, Sony, Ove Edfors, Lunds Universitet, Anders Angelhag, Sony samt Caroline Wendt, Future by Lund.

Foto: Martina Åkerlund

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar