Creatives & Changemakers

Två nya utbildningar om hållbara innovationer och städer

Caroline Wendt
December 22, 2020

Lunds universitet kommer under våren att utveckla två intressanta uppdragsutbildningar – en utbildning om innovationsledning för hållbar industriell utveckling och en som handlar om kompetensöverbyggning inom smarta hållbara städer. Future by Lund är en av flera organisationer som kommer att vara med i förberedelserna inför kurserna.

Lunds universitet har fått finansiering för utveckling av två uppdragsutbildningar – Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling samt Kompetensöverbryggning inom smarta hållbara städer. Finansieringen kommer från Region Skåne som stöttar skånska lärosäten som utvecklar kurser med koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

– Närmast väntar ytterligare utveckling av koncepten, vilket inkluderar behovsinventeringsaktiviteter, matchning av lärare och vidareutveckling av nätverken med det regionala näringslivet och kluster. Det ser vi mycket framemot, säger Maria Flores, gruppchef för grupp Utveckling på avdelningen för uppdragsutbildning i Lunds universitets pressmeddelande.

Utbildningen Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling kommer att ges av Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och riktar sig främst till medelstora företag i IUC Syds nätverk inom kemi, förpackningar och verkstadsindustrin.

Kompetensöverbryggning inom smarta hållbara städer kommer att ges av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och syftar i stort till att få till en förnyelse av infrastruktur. Infrastruktur har en hög komplexitet och kräver ofta gemensamma insatser från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Inför kursen kommer utbildningen att ha en behovsdialog med klusterorganisationerna Mobile Heights och Sustainable Business Hub samt innovationsplattformarna Future by Lund och H22.

– Vi ska samverka med universitetet för att säkerställa att kursinnehållet svarar mot de behov som finns hos branschorganisationerna. Där blir uppdelningen så att universitetet står för det teoretiska innehållet och vi kan hjälpa till med kopplingen till praktiker och olika aktörer, säger Peter Kisch, projektledare för Future by Lund.

Varför är utbildningen viktig?

– Det handlar om vidareutbildning av de som jobbar inom området och är en möjlighet för dem att tänka nytt i frågorna. Det är en träning i att inte enbart leta efter tekniska lösningar på olika utmaningar utan också se frågor i ett bredare samhällsperspektiv, berättar Peter Kisch. Det här kan bli betydelsefullt för våra partners eftersom de skulle kunna bli inblandade genom att de har olika case för utbildningarna – eller så kan de användas som föreläsare. Självklart kan de även ha personer i sin verksamhet som kan ha nytta av att gå utbildningarna.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar