Future Living & Spaces

Unikt samarbete väntas ge Brunnshögsborna ett bättre boende

Caroline Wendt
May 31, 2021

I Brunnshög byggs bostadsfastigheter där man drar nytta av innovationer och på olika sätt utforskar framtidens sätt att bo. Fastighetsägare som i ett avseende är konkurrenter arbetar tillsammans med en delvis gemensam digital plattform. Det här är ett unikt samarbete som kan öka utbytet mellan boenden i olika hus men också mellan boende och kommunen, affärsidkare, föreningar och fastighetsägare. I Xplorion provar redan LKF en första version av sin boendeplattform, och till sommaren kommer Midroc följa efter i samband med byggstart för bostadshuset Life. Vi har frågat hur Midroc, Serneke och LKF ser på det speciella samarbetet.

I Brunnshögsgruppen arbetar bland andra LKF, Midroc, Serneke, Kärnhem, ICA Fastigheter, Ikano bostäder, Sundprojekt och Lunds Kommun. Var tredje vecka har representanter från några av de byggbolag som bygger eller ska börja bygga i Brunnshög möten med varandra om hur man kan skapa den digitala plattformen. Tanken är att vissa delar ska vara gemensamma och att boende i de olika fastigheterna genom plattformen skulle kunna få tillgång till flera olika tjänster, till exempel med möjlighet att dela speciella utrymmen i olika fastigheter och till att på olika sätt samverka med de som bor i närheten.

I november lanserade LKF en första version av sin boendeplattform i det helt nya bostadshuset Xplorion, och hyresgästerna i de 54 lägenheterna är med och utformar boendeplattformen. Under sommaren 2021 kommer Midroc att starta bygget av fastigheten Life med 42 lägenheter i centrala Brunnshög. Inflyttning planeras till början av 2023. Även om spaden ännu inte har satts i jorden är man långt framme med arbete med boendeplattformen och efter sommaren kommer kunderna att kunna följa arbetet via den digitala plattformen. Initialt kommer den enbart att innehålla basinformation och nyhetsbrev, men nya funktioner kommer att fyllas på allt efterhand fram till inflyttning. Precis som LKF kommer Midroc att använda den digitala plattformen Brikks från ViaEuropa.

Fasadbild på Brf Life från Brunnshögsgatan, med utegym på förgårdsmarken. Bild Midroc Properties.

Linn Runquist är projektchef inom fastighetsutveckling bostad på Midroc Properties och deltar i plattformsgruppen. Hur tycker du att samarbetet fungerar?

– Det är unikt att det pratas så öppet mellan olika byggherrar, och att vi kan göra avstämningar, bolla idéer och diskutera olika frågeställningar. Det är väldigt givande att höra hur andra resonerar. Alla är med på samma villkor och delar öppet med sig. Vi vinner alla på att hitta fram i de digitala produkterna som kan vara nyckeln till en innovativ stadsdel. Digitala lösningar på ett gemensamt område kan ge kunderna en bättre service, vi kan skapa synergier och det kan ge kostnadsbesparingar. En knäckfråga kan exempelvis vara datalagring och integritet och där kan vi alla dela med oss av våra erfarenheter.

Vilka tjänster kommer att finnas på Midrocs digitala plattform?

– Det kommer dels att vara funktioner som är kopplade till hållbarhet, som att avläsa både sin egen energiförbrukning och fastighetens energiproduktion och att komma åt mobilitetslösningar som exempelvis elbilpool och cykelpool samt att boka tvättmaskin i tvättloungen. Sedan arbetar vi på fler tjänster med smart teknik som skulle kunna vara digitala lås men än finns det vissa utmaningar att lösa. Digitala lås ger tillgång till sociala och delningsbara ytor som till exempel växthus men kan också skapa andra möjligheter. Kanske kan man också starta träningsgrupper och en plattform för delning av övriga saker som till exempel en återbrukartjänst. I många av dessa delar är vi öppna för att ha med andra, för ju mer öppna och ju större nätverk desto bättre blir det. För oss som har många små lägenheter där man kanske bor ensam kan det vara extra bra att ge möjligheter att samverka.

Vad skulle kunna göra samarbetet ännu bättre?

– Framöver kommer vi att ha fler fokusmöten där vi behandlar intressanta frågor genom särskilda tema-möten, det tror jag kommer att engagera. I dessa forum får vi hjälp av Future by Lund med kontakter med både kommun och företag. Det här är nyckeln till att gå från mer allmänna diskussioner till att göra det mer konkret.

Bildtexter, stora bilden: Interiör bild över Lifes ”Sociala Hubb”, ett gemensamhetsutrymme för de boende, där det kan träffas, spela spel, sitta och jobba med mera. Den sociala hubben kommer att ligga i anslutning till tvättloungen och cykelrummet med poolcyklar och verkstad i bakgrunden.

Alexandra Gedda, marknadschef på Serneke, medlem i Brunnshögsgruppen.  

Precis vid torget i Brunnshög planerar Serneke för Lunds högsta hus, ett 35 våningar högt hus med ett nytt hotellkoncept. Högst upp kommer det att finnas en publik utsiktsplats.

– Vi blandar boende- och upplåtelseformer med odlingsterrasser, co-workingytor och gemensamma ytor. Detta tror vi kommer uppmuntra till nya former av delningsekonomier mellan boenden, berättar Alexandra Gedda.

Ni jobbar tillsammans med andra fastighetsbolag för att skapa en gemensam plattform samtidigt som ni är konkurrenter – hur tycker ni att samarbetet fungerar och vad får ni ut av det?

– Samverkan är nyckeln när det gäller att utveckla ny teknik och innovationer. Det blir både bättre och roligare om vi kan lära av varandra. Vi på Serneke vill lyssna in och samtidigt försöka bidra med nya idéer. Det är kul att kunna växa tillsammans med området. Alla vinner på om Brunnshög blir en lyckad och välfungerande stadsdel, både fastighetsbolagen och de boende. För oss på Serneke är en ”win-win situation” alltid den bästa lösningen.

Vilka gemensamma tjänster förbereds och vilka ytterligare skulle kunna vara intressanta?

– Vi tittar tillsammans framför allt på delningstjänster. Men varför stanna där? En innovativ stadsdel såsom Brunnshög bör kunna gå lite längre. Det kan vara ett ”grannerbjudande” för att minska matsvinn, till exempel om restauranger eller butiker har luncher över. Via en boendeplattform skulle alla boende till exempel få snabb information om sopsugen strular och om det är avstängningar av vissa gator. På plattformen kan allt som kan underlätta och göra att vi lever mer hållbart i vardagen finnas, det kan vara att skapa grupper med ett rullande schema för skjuts till aktiviteter eller för barnpassning. Det skulle också kunna finnas boxar för att underlätta vid leveranser av online-beställningar och bokningssystem för aktiviteter som finns i området, helt enkelt all den teknik som förenar och förenklar.  

LKF:s fastighet Colive där man kommer att prova ett co-live koncept med mindre lägenheter i kombination med tillgång till större gemensam yta. Bild: LKF

Henriette Jareklew, digital ledare/innovationsansvarig, LKF, medlem i Brunnshögsgruppen.

Det kommunala bostadsbolaget LKF har nyligen färdigställt innovationsprojektet Xplorion i södra Brunnshög. Xplorion har fått pris som ”Årets klimatsmarta boende” och ”Årets bygge 2021” och kommer att porträtteras i BBC StoryWorks.dokumentär om hållbara hus. Utöver Xplorion bygger LKF också fastigheten Skymningen som kommer att stå klar i årsskiftet 2021/22 och Colive (inflytt 2022) där man kommer att prova ett co-live koncept med mindre lägenheter i kombination med tillgång till större gemensam yta. Även fastigheten Mariehus (inflytt 2023) med ett starkt fokus på mobilitet byggs av LKF.

Ni jobbar tillsammans för att skapa en gemensam plattform samtidigt som ni är konkurrenter – hur tycker ni att samarbetet fungerar och vad får ni ut av det?

– Jag känner inte att vi är konkurrenter utan känslan i gruppen är att vi samverkar, säger Henriette Jareklew. Vi är alla fast övertygade om att vi måste samverka för att komma vidare med digitaliseringen. Sedan jobbar ju var och en vidare med det vi gemensamt kommer fram till på det sätt som det passar dem utifrån deras horisont. Det är ett givande och ett tagande.

Vilka gemensamma tjänster förbereds och vilka ytterligare skulle kunna vara intressanta?

– Ett exempel är att vi på LKF har en labblägenhet där vi kommer att prova digitala lås. Det är öppet för de andra bostadsbolagen att ta del av våra tester och att själva komma och prova. Sedan diskuterar vi tillsammans vilka lås som kan vara intressanta. I labblägenheten har vi också olika sensorer, som till exempel fuktmätare, rörelsesensorer och temperaturgivare. Dessa kan vi koppla till boendeplattformen. Bostadsbolagen är alla intresserade av att kunna erbjuda kvarboendetjänster så att äldre kan bo kvar så länge som möjligt. Sensorerna skulle kunna larma till exempel om inget vatten används på ett dygn eller om man inte registrerar någon rörelse i lägenheten. Detta tittar vi också gemensamt på. Vi ser också på en delandetjänst för att man till exempel ska kunna låna verktyg av en granne på området.

LKF är sedan november 2020 igång och testar sin nya boendeplattform i fastigheten Xplorion i Brunnshög.

– Kunderna gillar det nya gränssnittet och möjligheten att hitta all information på samma ställe. Man ser absolut en potential med att plocka in fler tjänster i plattformen. Nu utvecklar vi boendeplattformen vidare, med hjälp av feed-back från våra kunder. Det rör sig bland annat kring vilka tjänster man vill få med i portalen och hur prioritetsordningen på dessa ska vara.

Fler texter om den digitala plattformen

Framtidens boende med digital teknik

Digital teknik skapar framtidens ICA-butik

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar