Innovation district

Var med och forma Lund Innovation District!

Caroline Wendt
September 8, 2023

Under september och oktober kommer Future by Lund att genomföra en undersökning om Lund Innovation District för att få insikt i åsikterna hos de som bor, arbetar, studerar, forskar eller är besökare i området. Enkäten är en möjlighet för alla intresserade att vara med och påverka Lunds framtida innovationsdistrikt. Svaren kommer att analyseras med hjälp av AI och är grunden för en vidareutveckling av området.

Lund är en stad och plats med stark tradition av forskning, innovation, teknik och entreprenörskap och med en atmosfär som lockar talanger och företag från hela världen. För att fortsätta utveckla denna dynamiska miljö och stärka kapaciteten för samarbeten och partnerskap i ekosystem har Future by Lund fått uppdraget att katalysera arbetet med Lund Innovation District. (Här kan du läsa mer om vad ett innovationsdistrikt är) Satsningen Lund Innovation District siktar mot att ge möjlighet till bättre samverkan mellan existerande innovationsverksamheter, företag, organisationer, universitet och stad.

Eftersom ett innovationsdistrikt formas av alla som finns i området genomförs nu en undersökning med en enkät. För att dra mesta möjliga nytta av svaren kommer bolaget Parlametrics metod baserad på AI-teknik att användas för att göra en analys.

Parlametric är ett lundabaserat företag som med en kombination av egenutvecklad AI-teknik och expertis från mänskliga analytiker omvandlar kvalitativa data till direkt användbar statistik. Företagets metod grundas på en innovation från Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet, och används bland annat i analys av öppna fritextsvar.

- Användningen av kvalitativa metoder och öppna frågor är inget nytt, men utmaningen har alltid varit att bearbeta fritextsvaren på ett korrekt och meningsfullt sätt. Där kommer Parlametrics metod in. Den möjliggör insikter som både är informationsrika och anpassade till kontexten, förklarar Rebecka Komét, Parlametric.

Arbetet görs för att lägga en grund för arbetet med vidareutveckling av innovationsdistriktet.

- Det handlar om att försöka förstå sådant som inte ses i vanlig statistik, menar Charlotte Lorentz-Hjorth, vd på Future by Lund. Vi vill ta reda på hur människor ser på platsen Lund, dess innovationsförmåga och vilken möjlighet den ger individerna att jobba med innovation. Det fina med Parlametrics sätt att göra undersökningar är att de har ett sätt att göra kvalitativa svar till kvantitativa. Vi ser det här som ett sätt att skapa subtila data för att utveckla innovationsmöjligheter.

Undersökningen är öppen för alla som vill vara med och ha åsikter om Lund Innovation District, och förhoppningen är att få in mellan tusen och två tusen svar.

- Ibland pratar vi om innovationsekosystemet som en maskin med verksamheter som har ett visst antal anställda och en viss omsättning, menar Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. Men det är ju ändå till sist individer som gör skillnad. Med den här undersökningen får vi en personlig kommentar från de som vistas i miljön och kan se om de tycker att Lund ger dem rätt förutsättningar för att vara kreativa och skapa. Kanske kan vi se vad som behövs för att öka deras möjligheter på individuell basis. Det är svårt att göra det genom vanliga undersökningar, men här kan vi göra statistik av deras öppna svar.

Hur gör man för att vara medverka i undersökningen?

- Vi sprider bland annat länkar till enkäten i Future by Lunds och våra medlemmars sociala medier, berättar Tilde Svensson, Future by Lund. Dessutom kommer undersökningen att kunna nås genom en QR-kod, bland annat på några restauranger och kaféer i området.

Undersökningen kommer att genomföras under september och oktober och när analysen är klar kommer vi förstås att berätta mer om detta här på hemsidan.

Länk till undersökningen. Sprid gärna den vidare till personer som vill vara med och utforma Lund Innovation District!

Mer att läsa

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Vill du veta mer om Lund Innovation District? Här hittar du materialet.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar