Innovation district

”Vi måste bli bättre på att paketera och synliggöra innovationsdistriktet”

Caroline Wendt
January 23, 2024

Nu är det dags för fokus på den mänskliga dimensionen, att etablera fler instegsmiljöer och mellanrumsplatser och skapa en gemensam bild av områdets värdeerbjudande. Det var några av Elisabet Johnsons förslag när hon presenterade en summering av planer för centrumdelen av Lund innovation District. Innovationsdistrikt är ett internationellt erkänt begrepp som samlar olika aktörer, resurser och innehåll kring en geografi. I arbetet med att stärka Lunds innovationsdistrikt arrangeras föredrag och diskussioner om olika aspekter av ämnet och i januari handlade det om planer för de centrala delarna av området.

Genom åren har det skapats många planer för centrumdelen av Lund Innovation District (LID) och under det senaste mötet på Medicon Village presenterade Elisabet Johnson både en översikt av några av de planer som gjorts och vilka slutsatser hon har dragit utifrån detta arbete. Elisabet Johnson har arbetat i gränslandet mellan akademi, industri och offentliga sektorn i Lund i trettio år, med start med ett eget bolag på Ideon 1993. Hösten 2023 fick hon och Pia Kinhult i uppdrag av Future by Lund att ta fram ett material om de planer som gjorts för den fysiska miljön i centrumdelen av det som kallas för Lund Innovation District.

Pia Kinhult och Elisabet Johnson inför presentationen av en översikt av planerna för centrumdelen av Lund Innovation District.

Som en sammanfattning konstaterade Elisabet Johnson att det blivit många dokument genom åren men att det är samma bärande grundbegrepp som går igen. Arbetet görs i många lager och i parallella processer, och där ingår både hårda faktorer som byggda strukturer, de fysiska ramarna samt infrastrukturen tillsammans med mjuka faktorer som människor, talanger idéer, nätverk och livsrum.

- Vi skulle behöva göra miljön relevant för fler med fokus på den mänskliga dimensionen, tycker Elisabet Johnson. De gemensamma offentliga platserna kan göras mer tillgängliga och tilltalande, vi kan skapa attraktiva kopplingar mellan de olika delarna i distriktet och ta ett helhetsgrepp på den gestaltande utemiljön. Vi kan också skapa fler instegsmiljöer och tillsammans utveckla några gemensamma mellanrumsplatser.

Lund är känd som en stad med tradition av att plocka fram banbrytande innovationer men också som en av Nordens äldsta städer som funnits på sin nuvarande plats sedan 900-talet men med bosättningar från innan vår tideräknings början strax söder om staden genom Uppåkra.

- Om man tittar på Lunds densitet, historik och innehåll så är det helt oslagbart, menar Elisabet Johnson. Det finns kanske innovationsdistrikt som slår oss i enskilda delar men inte man ser på helheten. Här finns en tvåtusenårig obruten utvecklingshistoria där delarna är konsekvensen av varandra - vem kan slå det? Men bilden av det här rika distriktet rimmar inte alltid med upplevelsen av det. Det här är delvis en kommunikationsfråga. Vi måste bli bättre på att paketera och synliggöra den samlade bilden av innovationsdistriktet. Det behövs en ”joint storytelling”, en samordning och orkestrering av det gemensamma narrativet/berättelsen, av distriktets samlade värderbjudande och där man gör ekosystemet synligt som en sammanhållen enhet.

Elisabet blickade tillbaka på år 2004 då hon fick i uppdrag av Lunds kommun att vara med i arbetet kring Brunnshögsområdet. I arbetet ingick att paketera det värderbjudande som behövdes för att attrahera intressenter till det nya området. Då såg man också på kopplingar ner till centrum och började tala om det som Kunskapsstråket. Ambitionen var att bli Nordeuropas mest attraktiva område för utbildning, forskning och företagande med hjälp av densitet, närhet, kopplingar, den potentiella dragningen av Lundalänken (spårvagnen) och placeringen av MAX IV och ESS. Bilden av området blev accepterad och spridd av aktörerna.

White arkitekter gjorde också tre förstudier med fokus på Brunnshög av Lunds kommun. Två varumärkesexperter kontaktades för att se på Lunds konkurrensfördelar. Läget i Öresundsregionen och närheten till forskning och utbildning genom Lunds universitet och LTH men också till science parks och ankarföretag och med god rekryteringsbas och bra kommunikationsmöjligheter är en av de fördelar de såg. En annan är att det är ett flexibelt område med nätverk som finns kring universitetet och de affärsverksamheter med mera som uppstår genom universitetets verksamhet. Den tredje stora fördelen är ett affärsområde som sjuder av liv dygnet runt med förutsättningar för djärv, nyskapande och attraktiv arkitektur och en arbets- och boende och livsmiljö med god livskvalitet.

- Det finns en utmaning med att få området att leva under dygnets alla timmar, menar Elisabet Johnson. Det här tar planeringen ner på en mänsklig nivå och man får tänka på individer, rörelser och vad det finns för restauranger och liknande verksamheter.

Nu har tjugo år gått och Elisabet Johnson konstaterade att mycket av det man då planerade för har genomförts eller är på gång. En del har blivit annorlunda och i vissa delar längs stråket har man förtätat stadsväven för att skapa sammanlänkande stadsrum av delarna och för att vända baksidor till framsidor. Ett framtida projekt som kommer att påverka området mycket är när det nya sjukhuset ska byggas på Smörlyckan, med en entré som kan ligga alldeles i närheten av Ideon Gateway.

- Placeringen av sjukhuset gör distriktet rikare och rakare och det ger enorma möjligheter. Men man måste tänka på att väva in känslan av närhet i planeringen, för det kan kännas långt om man gör fel.

I framtiden finns fler möjliga projekt, som till exempel den tänkta av- och påfart från E22 vid Ideon och Medicon Village och utveckling av Forskarparken som kan påverka området. En flytt av sjukhuset och andra verksamheter som flyttar till Science Village kommer dessutom att frigöra lokaler i delar av staden.

Nästa träff om Lund Innovation District blir i mars och vi återkommer med tema. Om du vill att vi skickar inbjudningar till kommande evenemang till dig skicka ett meddelande till info@futurebylund.se

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Läs mer

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju och utvecklingen av centrala LID

(Artiklar inom kort)

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar