Creatives & Changemakers

Vilka inre egenskaper kan hjälpa oss att klara hållbarhetsmålen?

Caroline Wendt
October 30, 2023

Varför pratar man om Being, Thinking, Relating, Collaborating och Acting i samband med hållbarhet? I oktober hölls den globala konferensen Inner Development Goals i Stockholm och cirka 1 300 gäster och ytterligare 5 000 digitala åhörare från hela världen deltog. IDG är en ideell organisation vars syfte är att använda kraften i människans inre utveckling för att möta de globala utmaningarna. Ett fokus är att definiera vilka färdigheter människor och organisationer behöver utveckla för att vi ska nå hållbarhet. Birgitta Persson från Future by Lund var på plats under konferensen och ger oss en spaning!

Bilden är tagen av Michael Göthe

2015 enades alla FN:s medlemmar om 17 hållbarhetsmål för en bättre värld. Hittills har framstegen inte gått i den takt som många hade hoppats på, och det har fått organisationen Inner Development Goals (IDG) att fundera på vad som krävs för att få till en tillräckligt stor förändring.

- Global change starts with self, sager Amy Edmondson, Harvard business school, i en filmad intervju efter konferensen 2022. Global change starts with each and every one of us making up our mind to be present, to care about each other and care about the future.

2022 hölls den första konferensen och i oktober 2023 var det alltså dags för uppföljaren. Initiativet kommer framför allt från svenska aktörer inom hållbarhetsområdet, som till exempel Lunds universitet/LUCSUS, men också från Harvard University.

- Eftersom vi inte har lyckats med att nå upp till de 17 hållbarhetsmålen trots att lösningarna ibland finns, är vi många som pekar på att yttre förändring inte är möjlig om vi inte också arbetar med vår inre kapacitet, till exempel empati, samarbete och att hantera komplexitet, berättar Birgitta Persson. Vilka är våra värderingar, vad är vår syn på världen och på oss själva? Det är uppenbart att vi måste arbeta även med detta när vi talar om att uppnå hållbarhetsmål eftersom våra handlingar är en reflektion av vår syn på oss själva och världen.

Inom organisationen har man därför tagit fram ramverket Inner Development Goals som beskriver de inre färdigheter vi behöver för att stötta en hållbar utveckling. I detta ramverk delas de olika mänskliga kompetenser och färdigheterna som kan odlas och tränas in i fem kategorier: Being, Thinking, Relating, Collaborating och Acting. Det här arbetssättet har mött ett brett globalt intresse och bland annat universitet, företag och ledarskapskonsulter och coacher vill använda ramverket. Ramverket är nu föremål för en global undersökning, där människor från hela världen har möjlighet att fylla på med egenskaper och förmågor som de anser vara viktiga för en driva fram en hållbar utveckling. Länk till undersökningen. Undersökningen finns översatt till cirka 70 språk för att resultatet ska vara giltigt globalt.

I samband med konferensen publicerades också rapporten IDG Corporate White Paper som ger en bild av hur mål för en inre utveckling har integrerats i fem partnerorganisationer. Avsikten att föra ut strategier, utmaningar och resultat från det arbete med IDG som gjorts hos Stena Line, Google, IKEA, Ericsson och Icebug. Förhoppningen är förstås att erfarenheterna ska inspirera andra att göra liknande förändringar.

- Jag följde med intresse konferensens föreläsningar kring att företag är avgörande i omställningen, berättar Birgitta Persson. Min personliga reflektion är att de stora företagen och organisationer är nyckelspelare. På konferensen var det tydligt att företagen har ett stort intresse för det här och att de vill vara en del av lösningen. Det är spännande att genom The White Papers kunna se vilka strategier företag kan använda för att jobba med ramverket på ett systematiskt och konkret sätt.  

Bakom initiativet ligger World business council for Sustainable development, International Institute for Management Development (IMD), Lunds universitet /LUCSUS, Stockholm Resilience Center/Stockholms universitet, The New Division, The Flourishing Network/Harvard university, 29k och stiftelsen Ekskäret.

Runt 2020 började Lunds universitet skapa en kunskap runt det man kallar för Existentiell hållbarhet, som är ett perspektiv som bland annat handlar om människans behov av att uppleva och skapa mening, vilket ofta ingår som en viktig beståndsdel i de andra hållbarhetsmålen. Hösten 2023 har också en ny kurs erbjudits till doktorander på forskarskolan Agenda 2030 för att de ska kunna utveckla tankar kring existentiell hållbarhet.

Här kan du läsa mer om Lunds universitets arbete med existentiell hållbarhet:

Kan kulturella och kreativa näringar få oss att förstå samhällsutmaningar?

Ny kurs om den existentiella dimensionen av grön omställning

Bilden är tagen av Michael Göthe

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar