Innovation

WIN skapar innovationsmöjligheter genom oväntade möten

Caroline Wendt
October 25, 2019

‍WIN samordnar organisationer på sina tre plattformar WIN Water, WIN Guard och WIN Energy. Det finns stora fördelar med att låta experterna arbeta tillsammans i de tre nätverken – men kanske är fördelarna ännu större om expertis blandas för ett kunskapsutbyte över gränserna. Under hösten 2019 ordnade WIN sitt andra stora WINWIN möte med alla tre plattformar tillsammans för att ge möjligheten att skapa helt nya värden utifrån de spännande och oväntade möten som uppstår.

WIN startade 2012 med WIN Water och har med tiden utökats med plattformarna WIN Guard och WIN Energi. I september 2019 arrangerades The WIN-WIN Meeting: Brave innovations for generations to come — cocreating the future while making good business tillsammans med bland andra Future by Lund. Med på eventet fanns cirka 150 personer som representerade allt från SOS Alarm, Räddningstjänsten och Svenska kraftnät, VA Syd, UNOPS, Lunds universitet och Havs- och vattenmyndigheten till företag som Alfa Laval, Baxter, TetraPak, Siemens, Veolia, E.ON och ett antal innovationsbolag.

– Tanken från början har varit att det uppstår många spännande möjligheter i gränssnittet mellan våra tre plattformar, säger Maria Sätherström Lantz, vd WIN. Det är intressant att dyka ner på djupet i olika teman och det skapar mycket värde och affärsmöjligheter, men när vi kombinerar olika perspektiv uppstår det spännande friktioner som leder det till nya utvecklingsmöjligheter, innovationer eller affärsområden.

Det här var andra gången som WIN samlade de tre plattformarna. Vid mötet 2018 märkte WIN att det fanns ett stort intresse att få andra perspektiv.

– Det finns många utmaningar och möjligheter som ligger mellan de tre områdena – det kan till exempel vara rening av vatten från brandplatser, hur man tvättar kontaminerade kläder, att hitta miljövänliga släckmaterial utöver vatten och att förhindra föroreningar efter släckningsarbete. Det kan också vara säkerhetsargument för en vattenanläggning eller energiinstallation, berättar Maria Sätherström Lantz.

Eventet innehåller både föreläsningar i aktuella ämnen, presentationer av startups och workshops. I år var Havs- och Vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit ett av de stora namnen. I Element of an innovation strategy to resolve fundamental water resources challanges pratade han om hur en myndighet kan jobba på sina styrmedel för att underlätta innovation. Han identifierade ett antal aktörer som behöver samverka och menade att det behövs ett systemtänk i innovationssystemet som helhet för att inte bara hitta den tekniska innovationen utan också se hur den ska kunna passa in i ett sammanhang och kan få en fungerande affärsmodell.

En annan namnkunnig deltagare är Jonas Svensson från UNOPS, FN:s projektleveransorganisation. Jonas Svensson berättade i The macroperspective on problem based innovation hur UNOPS på olika sätt bidrar till att alla ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål och hur FN ska arbeta för att vara mer lättillgängligt för innovatörer. Detta är en orsak till att man nu startar innovationscenter, bland annat på Ideon i Lund.

Kirsten Hasberg, Aalborg University Copenhagen talade om Data for power and power over data. Hon uppehöll sig vid vilket viktigt konkurrensmedel data håller på att bli inom området för förnyelsebara energiområdet.

Under dagen hölls fyra olika workshops. I workshopen Urban resource water efficiency - a sustainable opportunity träffade WIN, Medicon Village och Future by Lund både VA Syd och ett antal småbolag för att diskutera ett tänkt vattenprojekt i Forskarparken intill Medicon Village. Ursprungsidén är att ta hand om områdets dagvatten och rena det med hjälp av växternas rotsystem. Samtidigt skapar växtligheten en trevlig miljö att visats i för allmänheten.

– Att återvända vatten lokalt istället för att skicka det i långa ledningar är något som vi kommer att se mer av i framtiden, säger Ola Hansson, projektledare på WIN Water. I Forskarparken skulle nya innovationer inom vattenåtervinning och energiutvinning kunna utvecklas och visas upp. Flera av företagen på workshopen ville bidra med lösningar, så det finns möjlighet att anlägga showroom och mötesplats, vilket skulle kunna vara till gagn för universitet, Lund och region.

– Intressantast för oss var att det kom fram att vi har en samsyn med VA Syd om att det här är en viktig fråga, säger Peter Kisch, projektledare på Future by Lund. Exakt hur vi ska göra är ännu inte tydligt. Vi upptäckte också att det fanns ett brett intresse för projektet från flera håll.

Ola Hansson, projektledare på Win Water. Foto: WIN.

Workshopen True data ownership med Klas Bertilsson, Alfa Laval & Victor Palin, VA Syd handlade bland annat om vem som äger data i framtiden och vem som kan göra affärer på kunders information. En möjlighet är att organisera de digitala kopior av industriella produktionssystem som redan finns. Ska man bygga ett övergripande system som flera har tillgång till – men vem ska i så fall äga ett sådant system? Och vilken data ska de olika aktörerna få tillgång till? Datainsamlingen ger många möjligheter men medför också en sårbarhet. Det kan till exempel handla om att sensorer analyser förekomsten av olika ämnen i avloppsvatten som kommer ut från lägenheter, vilket kan vara integritetskränkande för individen.

– Detta behöv vi analysera mer. Eftersom många organisationer och branscher är kommer vi att starta ett innovationskonsortium runt data ownership, säger Maria Sätherström Lantz.

Sensors - applicationpossibilitys today and tomorrow med Anders Hedberg, Sensative/Sensefarm/Bintel gav en bild om vad sensorer kan mäta i framtiden. Några exempel på nya sensorer är doft- och luktsensorer och kroppsnära sensorer, wearables. Sensorer som placeras nära eller på personer kan vara livräddande och ge mer säkerhet för drift- och räddningspersonal. Sensorer kan snart detektera hur vi mår och vad vi gör men kommer också att arbeta mer energisnålt, vilket utökar användningsområdena.

How do we get sustainable innovative solutions to the people in need out in the field? med Tove Engström, Läkarmissionen & Gösta Melkersson, Business Sweden är redan ett rullande projekt där syftet är att förbereda innovatörer på logistikutmaningar eller kulturella utmaningar som kan uppstå när man kommer med en innovation till en avlägsen plats. I projektet tas olika scenarios fram.

Under dagen fanns också utrymme för innovatörer att pitcha sina idéer och sina företag. Ett exempel var när Samuel Persson, Missing People & Patrik Runesson, Coapps Comunication visade ett samarbete som de startat. Coapps har ett system med en mobilapp som kan användas i kriskommunikation, till exempel för Missing People.

Mats Sällström från Everdrone berättade i Drone operations beyond visual line of sight hur de hittat sätt att flyga utanför synhåll och att de utvecklar helt autonoma drönare. Med sina drönare kan de snabbt flyga blod mellan sjukhus i akuta situationer.

Kenneth Wärnmark från Lunds universitet presenterade i The future of Solar PV panels made of iron en teknik som använder järn i solpaneler, vilken skulle kunna vara revolutionerande. Ulf Hagström, Ecomb, höll föredragat Oxygen in ecotubes for marine life and combustion. Deras produkt reducerar utsläpp för en låg kostnad. Aganity - From heat to electricity var ämnet för Joel Bertilsson. Han presenterade företagets ORC-turbin där hett vatten eller ånga transformeras till värme och elektricitet på ett hållbart sätt. Göran Ericsson (Challenges for the future - Research and development at Svenska Kraftnät) berättade om hur Svenska Kraftnät balanserar kraftsystemet men gick också in på arbetet med att förbättra livsmiljön för bin bland annat genom Rent-a-bee. Föredraget Atium - Sustainable and cost-efficient removal of mercury from water and acids hölls av Emma Ericsson. Atium utvecklar produkter som gör det lönsamt för industrier att reducera sina utsläpp av tungmetaller, som till exempel kvicksilver.

WIN presenterade under dagen sina ambitioner att starta innovationskonsortier. Dessa ger en möjlighet för de anslutna företagen att få jobba vidare med en fråga ur olika perspektiv. Tre aktörer från innovationskonsortier i olika stadier beskrev sitt arbete.

En av WIN:s idéer är att deras mingel ska leda till nya affärskontakter. Deltagarna får förstås själva välja vem de vill prata med men får också en mingelkarta med tips på vem som kan vara intressant för dem att träffa.

– Många i WIN.s nätverk är mingelskickliga och pratar lagom länge med sina nya kontakter innan de går vidare, menar Maria Sätherström Lantz. Cirka hundra personer deltog och det gav mellan 300 och 400 nya affärskontakter.

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar