Moving Things & People

EC2B

March 4, 2024

EC2B är ett nytt koncept för hållbar mobilitet som en integrerad del i boendet. Det innebär en mix av mobilitetstjänster, samlade i ett integrerat erbjudande som görs enkelt tillgängligt via fastigheten där man bor eller arbetar.

EC2B fångar de förändringar som redan är på gång med delningsekonomi, transport som tjänst, bilens allt mindre roll som statussymbol och växande intresse för hållbara livsstilar. EC2B ger resenären ökad valfrihet, enkelhet, pålitlighet och hållbarhet. Visionen är att erbjuda en mobilitet som är bättre och mer attraktiv än att äga egen bil, ”better than car mobility”.

Förutom mobilitetstjänsterna omfattar EC2B även rådgivning, där EC2B blir en ”personal trainer” i hållbara transporter med såväl personlig som digital rådgivning. 

Via en sociala plattform för projektet och de boende kan användarna skapa värde genom att t ex dela privata fordon. Men även andra saker som en borrmaskin.

Med EC2B skapar vi större värden på ett hållbart sätt för både de boende, olika mobilitetsleverantörerer men också för fastighetsutvecklare.

Fördelarna blir 

• Ett boende i städer med ett bekymmerslös mobilitet utan att äga egen bil. Det görs genom ett paket (abonnemang) av flexibla mobilitetstjänster, rådgivning och plattform för delande.

• Fastighetsutvecklare som vill erbjuda marknaden ett modernt, urbant och bilsnålt boendekoncept.

• Mobilitetstjänstleverantörer som vill nå en större marknad.

Läs mer om projektet på 

Hållbartbyggande.com

Byggindustrin.se

Trivectors hemsida 

• Climate-KIC.

Fler projekt