Moving Things & People

Elvägen I - Testbädd Örtofta

March 4, 2024

I Örtofta norr om Lund byggdes en testbana för att testa hur elfordon kan ladda elbilen under färden. Tanken var att man ska kunna ansluta sig till systemet i farten och att man i och med det nya laddningssystemet skulle kunna ha mindre batterier och ändå köra längre sträcka utan att behöva stanna.

Bolaget Elonroad byggde tillsammans med Lunds universitet en 200 meter lång testbädd i Örtofta norr om Lund. Banan var redo för demonstration under våren 2017. Energimyndigheten bidrog med 12 miljoner kronor. Även Volvo, Kraftringen och Future by Lund stöttade projektet.

Det var på Kraftringens område i Örtofta som Lundaföretaget Elonroad provade att ladda en elbil med hjälp av en skena som sattes fast i sektioner på vägbanans asfalt. Visionen var att man ska kunna ansluta sig till och koppla ur systemet i hög hastighet med många olika sorters elfordon. Fordonet anslöts till skenan med ett kontaktdon som sitter under fordonet. Skenorna var lätta och snabba att installera men hade ändå liten påverkan på asfalten. Tanken var att fordonen enkelt skulle kunna köra vidare på vägar utan laddningsräls, eller i korsningar och rondeller, genom att automatisk koppla över till batteridrift. Laddningsskenan blir aktiv när den täcks av fordonet, och det gör skenan säker även i stadsmiljö.

Kostnaden för den elektriska vägen är beräknad att vara 0,6 miljoner euro/kilometer. En preliminär uppskattning från projektets sida var att man på 10 års sikt skulle ha tjänat in kostnaden för den elektriska vägen om man räknar in drivmedelskostnader med och utan elektrisk väg. Systemen kallas Electric Road System och förkortas ERS.

Testbädd Örtofta

Projektpartners: Elonroad, Lunds universitet, Volvo, Kraftringen, Future by Lund

Banan var redo för demonstration under våren 2017.

Finansiär: Energimyndigheten

Projektbidrag: 12 miljoner kronor


Se även filmen om E-mobilitet nedan.

 
Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt