Moving Things & People

Elvägen IV: Förlängning av Evolution road

March 4, 2024

De senaste tre åren har projektet Evolution Road utfört elvägstester på Getingevägen I Lund. Nu har Trafikverket beslutat att förlänga projekttiden med ytterligare två år.

På Getingevägen har man testat två varianter av samma teknik, en skena ovanpå vägbanan som passar för stadens trafik och en skena som fräses ner i asfalten och som är anpassad för landsvägstrafik och högre hastigheter. Det är främst tekniken för landsvägstrafik som kommer att vara i fokus under förlängningen. En annan viktig del kommer att vara kunskapsspridning, eftersom pandemin tidigare stoppat många som velat komma och besöka anläggningen.

Elvägsprojektet förlängs i två år, från 2022 och löper till sommaren 2024. Målet är att skapa mer kunskap om elvägar, vilket blir ett viktigt bidrag för att nå ett fossilfritt elektrifierat transportsystem.

Elvägar är en laddinfrastruktur som gör att fordon kan ladda under färd. I Lund provar man att ladda elfordon underifrån via en skena. Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se.

Från Evolution Roads pressmeddelande:

– Vi har kommit långt, och med det här beskedet kan vi nå ännu längre. Vi kommer att fortsätta med tester av Elonroads elvägsteknik och samla in ännu mer viktig kunskap, inte minst vad gäller höga effektuttag, vägunderhåll i olika klimat och förbereda och säkerställa att systemet håller för storskalig användning, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne i pressmeddelandet.

– Vi på Trafikverket är mycket nöjda med resultatet hittills och väljer därför att förlänga projektet. Det innebär att fler fordonstyper kan testas och fördjupade tester utföras för att säkerställa att tekniken är mogen för att kunna lanseras, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket.

Elvägsprojektet Evolution Road är ett samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor: Innovation Skåne AB (projektledare), Elonroad AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär.

Fakta Evolution road II

Finansiär: Trafikverket

Projektbudget:

Projekttid: 2022-2024

Partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Fler projekt