Digital Cities & Citizens

FLOW, delprojekt: Ny teknik att mäta flöden av resenärer testas i Lund

March 4, 2024

I utvecklingsprojekten FLOW och LOSC arbetar Future by Lund tillsammans med partners för att undersöka hur ny teknik kan användas för att mäta till exempel trafikflöden. Lunds nya stadsdel Brunnshög har en stark miljöprofil och ambitionen är att högst en tredjedel av persontransporterna till området ska ske med bil - därför är det extra intressant att testa ny teknik som kan fånga trafikflöden i området. Nu mäter MeltSpot, Trivector Traffic, Lunds kommun och Future by Lund var resenärerna går av och på spårvagnen som trafikerar området.

För att gynna framtida samhällsplanering och klimatsmarta persontransporter är det bra att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om hur dagens samhälle ser ut – som till exempel hur resenärer väljer att resa. I FLOW-projektet samarbetar flera aktörer för att ge nya insikter med hjälp av data som samlas in med sensorer. I innovationsprojektet testas ny teknik eller teknik i nya kombinationer. Lunds spårvägslinje leder från Clemenstorget, förbi sjukhusområdet, LTH, Ideonområdet och Brunnshög vidare till forskningsläggningarna MAX IV och ESS. Längs hela spårvägen har nu Future by Lund och Lunds kommun placerat ut sensorer från företaget MeltSpot.

- Syftet är att mäta flöden av resenärer och deras rörelser i samband med spårvagnen, berättar Alexander Bucur på MeltSpot. Vi räknar med att kunna se på vilka stationer man går av och på och hur flödena ser ut över dygnet. På så vis kan vi få förståelse för typiska spårvagnsresor och skapa olika resenärsprofiler – rör det sig till exempel om resenärer som pendlar till jobbet eller om folk som åker ner till stan för annat ändamål? Förutom rörelsemönster kommer vi att presentera antalet resenärer, hur länge man i genomsnitt väntar på en spårvagn vid respektive hållplats samt hur stor andel som är återkommande resenärer.

MeltSpot använder sensorer som kan detektera närvaro av mobiltelefoner utan att samla in några personuppgifter.

- Vi skapar ett ID-nummer på telefonen på ett sätt som garanterar att många får samma nummer, fortsätter Alexander Bucur. Därmed kan vi aldrig veta vem som är på plats eller äger telefonerna, men vi får tillräcklig information för att under en period kunna följa telefonerna. Ett av MeltSpots kärnvärden är att värna om personlig integritet och vi är ett dataanalysbolag som jobbar med ett anonymt material för att hjälpa våra kunder att få förståelse för sina besökare.

Alexander Bucur och Jonas Nilsson på MeltSpot monterar sensorer längs spårvägen.

I nuläget finns alltså sensorer på samtliga hållplatser längs spårvagnslinjen. Det finns också planer på en utökning.

- Vi hoppas också komplettera med sensorer på Lunds järnvägsstation. På så vis skulle vi kunna se hur många som tar spårvagnen efter att ha anlänt till Lund C, säger Jonas Nilsson på MeltSpot. I FLOW provar vi också att sätta upp mätutrustning i samband med den nya sortens lyktstolpe som finns vid en busshållplats i Veberöd, och därför kommer vi också att kunna se om resenärer från Veberöd väljer att fortsätta med spårvagnen.

För Lunds kommun är mätningar av detta slag en del i det framtida utvecklingsarbetet.

- Inom utvecklingsarbetet med kommunens infrastruktur skapar vi nu förutsättningar för teknisk utveckling, berättar Johan Gomér, Gatuchef på tekniska förvaltningen. En del i detta är att digitalt kunna styra belysning på kommunens gator och även koppla in sensorer av olika slag. Att nu kunna mäta flöden och rörelser i infrastruktursystemet ger oss värdefulla data som förbättrar våra planeringsunderlag och ökar träffsäkerheten i det framtida utvecklingsarbetet.

I undersökningen arbetar parterna med att finjustera så att det enbart är resenärer på spårvagnen som kommer med i materialet, så att man till exempel rensar bort data om cyklister som kör längs spårvägen. Därför kommer Trivector Traffic att tillsammans med MeltSpot testa fram hur de olika parametrarna ska ställas in för att fånga just spårvagnsresenärerna och inte andra.

- Det är intressant att testa hur ny teknik fungerar i praktiken och hur den på ett enklare och bättre sätt kan ge oss information om hur man reser, säger Emeli Adell, Trivector Traffic. I dagsläget samlas till exempel statistik in så att vi vet hur många som går av och på vid olika hållplatser, men vi vet inte mellan vilka stationer man gör sin resa. Att veta det har stor betydelse för att förstå mellan vilka platser man vill ta sig olika tider på dygnet. Vår uppgift i projektet är just denna – att använda tekniken i praktiken och förstå på vilket sätt den kan hjälpa oss förstå resande och därmed skapa bättre möjligheter för enkelt vardagsresande.

Så här ser en ögonblicksbild av liveuppdateringen av detekterade mobiler vid spårvägshållplatserna ut. Foto från MeltSpot

För MeltSpot blir medverkan i projektet också en möjlighet till produktutveckling. Sensorerna är gjorda för att ta upp signaler inom en radie på 30 meter, men hur det blir i verkligheten beror på hur omgivningen ser ut. För att kunna se hur bra installationen har blivit har MeltSpot därför utvecklat ett verktyg som mäter räckvidden, och även detta kommer att testas i projektet.

Vilken nytta har MeltSpot av att vara med i ett innovationsprojekt som FLOW?

- Vi får visa upp vår teknik och analysplattform, vi får möjlighet till produktutveckling, vi får nätverka och utbyta erfarenheter med likasinnade bolag och möter teknikkunnig kompetens. Vi kan också skapa synergieffekter med andra som gör mätningar inom flöden, berättar Alexander Bucur.

FLOW-projektet finansieras av IoT Sverige. I projektet deltar AXIS Communications, Lunds kommun, Sensative, Mobile Heights, miThings, Future by Lund, Smarta byar, MeltSpot och Acconeer. Projektet FLOW görs i nära samarbete med projektet Lund Open Sensoring City, LOSC, som finansieras av Vinnova. I LOSC är Axis Communications, AFRY, Kraftringen, Lunds kommun, Lund universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia, Smarta byar och Trivector Traffic inskrivna projektpartners.

Detta är MeltSpot

MeltSpot är ett innovationsbolag som genom sina mätningar och analyser hjälper kunder att få datadrivna insikter om besökares rörelser och beteenden. Analyserna som visualiseras i ett Business Intelligence-verktyg ger bolagen insikter som gör att de kan optimera verksamheten baserat på verkliga data. Detta kan vara av intresse till exempel för de som arbetar med att göra förändringar i infrastruktur som vägar, rulltrappor och gångar, både inne i större fastigheter och utomhus.

MeltSpot arbetar vanligen med smarta städer, dvs kommuner/städer och deras förvaltningar som till exempel stadsbyggnadskontor och de som arbetar med trygghet, näringsliv och turism.

MeltSpot arbetar också med större fastigheter som köpcentrum, flygplatser och järnvägsstationer men också till exempel temaparker och tivolin. MeltSpot startade med nuvarande affärsidé 2017 och 2023 finns fyra anställda i företaget.

Detta är Trivector Traffic

Trivector Traffic hjälper kunder att utveckla transport- och mobilitetslösningar för en hållbar framtid med målet att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkrare transportsystem i alla dess delar. Trivector Traffic gör det främst genom konsultinsatser, digitala produkter, utbildning och forskning. Tjänster och lösningar har sin utgångspunkt i vetenskapliga metoder och forskningsresultat.

Rötterna går tillbaka till 1987, då Trivector grundades av tre forskare från institutionen för trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Målet var att föra ut vetenskapliga resultat och omsätta dem i praktisk nytta. Idag arbetar man som konsulter och forskare, med målet att skapa effektiva och hållbara trafiksystem utifrån alla tre hållbarhetsaspekter. Hållbar transport- och samhällsplanering är nyckelordet för Trivector Traffics verksamhet och uppdrag. I rollen som trafikkonsulter är bolaget ett av de ledande i Sverige med en bred kompetens och arbete inom alla steg av planeringsprocessen: från utredningar och analyser till implementeringsstrategier, processledning, samt stöd vid genomförande och utvärdering av åtgärder.

Fler projekt