Digital Cities & Citizens

FLOW: Nu kör kollektivtrafiken genom digitala Veberöd!

March 4, 2024

Ett sätt att planera för framtidens trafikflöden kan vara att simulera i en digital modell. Veberöd har sedan några år en digital tvilling, det vill säga en 3D-modell av byn där bitar av verkligheten återspeglas. I modellen finns sedan tidigare mätvärden från olika utplacerade sensorer, och flera av dem har med trafik att göra. Nu finns även rörliga objekt i modellen. När kollektivtrafikens verkliga bussar är på väg genom byn kör de samtidigt också i den digitala modellen.

Genom Jan Malmgren och hans Smarta Byar har Veberöd blivit en testplats där man ser på vad uppkopplad digital teknik kan göra för ett mindre samhälle. Här finns sensorer som mäter vattenkvaliteten i bybäcken, sensorer som varnar om det blir för lite vatten i kornas vattenho och vid ett övergångsställe provas smart gatubelysning. Trafikmiljön i Veberöd undersöks också i flera projekt. Smarta byar är med i Future by Lunds projekt FLOW och där testas till exempel hur man med hjälp av radar kan ha en kontinuerlig rapportering om fordonens hastighet. Ett annat exempel är det internationella samarbetet med Boston University och RedHat som använder just Veberöd som plats att simulera trafik på för att sedan kunna skala upp försöken på platser med tätare trafik.

- Det är intressant att vi nu kan ta in rörliga objekt i den 3D-modell som skapats under fler av våra projekt, säger Anders Trana, projektledare, FLOW. Tidigare har vi visserligen haft realtidsmätningar in i modellen, men då enbart från fasta sensorer. Ju fler kopplingar vi får i modellen desto större möjligheter till kombinationer med andra trafikmätningar.

Projektet med att visualisera kollektivtrafikens bussar i 3D-modell gör Smarta byar med partners som Sensative, Future By Lund, Kraftringen och HeroSight.

- Genom att vi kan visualisera i 3D-modeller blir det mycket tydligare och lättare att förstå hur ett samhälle som Veberöd fungerar, menar Jan Malmgren. Ju fler värden som vi kan ta in i modellen, desto bättre underlag har vi för en simulering.

Lundabolaget Sensative har skapat IoT-plattformen Yggio som används i de olika projekten. Så här säger Mats Pettersson, CEO på Sensative på veberod.nu:

- Lilla Veberöd digitaliserar nu byn på ett sätt som de stora städerna än så länge bara drömmer om. Med Yggio, Sensatives intelligenta dataväxel för smarta städer och fastigheter, så får byn ägandeskap på både data och nya digitala tillämpningar vilket ger en helt ny nivå av innovationer för byn och dess invånare. Att det skapar intresse från USA är inte förvånande!

- Här har vi ett lysande exempel på kombinationen av digital tvilling och realtidsdata, säger Rickard Stenström, chef Kraftringen Stadsnät. Potentialen är fantastisk och det vi nu ser i Veberöd kommer snart skalas upp till större och bredare tillämpningar. Allt detta möjliggörs av en robust digital infrastruktur men också av briljanta och engagerade invånare (och samarbetspartners) i Veberöd.”

3D-modellen har ett mycket större användningsområde än enbart trafiksimulering. Redan nu kan den nyttjas för att till exempel levandegöra byggnader på planeringsstadiet.

- Nästa steg skulle kunna vara att använda 3D-modellen som nav för kommunikation, fortsätter Jan Malmgren. Den skulle kunna innehålla viktig lokal information som var det finns öppna affärer, var en hund befinner sig, var det finns kommande event eller var det är vägarbeten. Och om kommun och medborgare kunde kommunicera genom 3D-modellen skulle det kunna skapa nya förutsättningar att tillsammans skapa ett bättre och mer hållbart samhälle på många områden.

Inlägg på Veberod nu

Om du vill se en demoversion av bussarna i 3D-modellen kan du prova genom att gå till inlägget på veberod.nu och följa länken. Observera att det är ett arbete under utveckling. Det tar en stund innan kartan laddas upp. På kartan finns en lista med de bussar i Skåne som kommer att passera Veberöd. En blå symbol aktiveras när en buss kommer till byn. Klicka då på den symbolen så får du se hur bussen kör genom byn.

Bild lånad av veberod.nu

Fler projekt