Digital Cities & Citizens

Framtidens paketutlämning kan komma direkt till bostadsområdet

Tänk om dina paketleveranser kom till en box utomhus i närheten av din bostad. Kanske skulle det innebära att det blev så kort väg så du kunde gå istället för att ta bilen för att hämta och kanske skulle det passa dig bättre att göra det efter ett vanligt utlämningsställes stängningstid. Det är Dipp-r som utvecklat detta nya koncept för hantering av ”the last mile” av logistikkedjor inom e-handel. Inom projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) har de i samarbete med Malmö Universitet genomfört en simulering av vad denna logistiklösning skulle innebära i bostadsområdet Västra hamnen i Malmö.

Visionen för Dipp-r logistiklösning är att ha speciella elektrifierade fordon som lämnar ut boxar på olika platser i en stad. Skåpen är utrustade med intelligenta låssystem, kameraövervakning och uppkoppling. De smarta boxarna kan vara utrustade med olika sensorer (till exempel GPS, temperatur, luftfuktighet, rörelse eller batteristatus) för att kunna övervaka både paketens och boxens status. Boxarna består av ett antal fack som innehåller leveranser till de som bor i området, och boxarna skulle vara utplacerade tätare än ordinarie utlämningsställen och vara tillgängliga dygnet runt. Leveransen i boxen finns bara tillgänglig under en viss tid, därefter hämtar fordonen boxen igen. Eftersom boxarna körs ut av tystgående elfordon kan leveranser ske även på natten eller vid andra tidpunkter då det inte är rusningstrafik i området.

Malmö universitet, Malmö stad och Dipp-r (som är en spinoff från Smarter Mobility) genomförde en förstudie av konceptet under hösten 2020. Målet var att undersöka hur det nya transportkonceptet kan implementeras och integreras i samhället och det gjorde man dels genom en omvärldsanalys av existerande lösningar och dels genom en simulering av olika scenarier i en digital tvilling. För att kunna analysera olika leveransscenarier utvecklade man en simuleringsmodell med indata som ligger nära verkligheten. Genom simuleringen sökte man svar på många frågor, bland annat hur bra de smarta boxarna är jämfört med andra lösningar, till exempel avseende körda kilometrar, tillgänglighet, miljöpåverkan och trängsel.

Andra frågor som man också sökte svar på var hur stora boxarna bör vara, hur många leveransplatser som behövs, hur länge boxarna ska stå kvar på platsen, hur laddningen av boxarna ska ske, vilka sensorer som behövs med mera. Körsträckan jämfördes med existerande lösningar och projektet kom fram till att styrkan med Dipp-r konceptet ligger i hur många paket som kan befordras vid varje utkörning samt i möjligheten att utnyttja fordonen nästan dygnet runt. Olika simuleringar visar att kundernas körsträcka skulle minska i en sådan grad att det kompenserar för den ökade körsträckan för fordonet som kör ut boxarna.

I projektet har man sett att några goda effekter med det här skulle kunna vara att effektivisera logistiken för företag, att minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken men också att göra det lättare för kunderna att hämta paketen genom ökad tillgänglighet.

– Våra simuleringar visar på att detta koncept har en potential att både minska miljöpåverkan från e-handeln och förbättra tillgängligheten för kunderna, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet.

Medverkande partners är Malmö universitet, Dipp-r, Malmö stad, Lunds universitet och Capacent. Projektet genomfördes oktober 2020 till december 2020.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och slutfördes i slutet av 2020.

...
Fler projekt