Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Paketlogistik i staden

March 4, 2024

Tänk om dina paketleveranser kom till en box utomhus i närheten av din bostad. Kanske skulle det innebära att det blev så kort väg så du kunde gå istället för att ta bilen för att hämta och kanske skulle det passa dig bättre att göra det efter ett vanligt utlämningsställes stängningstid. Det är Dipp-r som utvecklat detta nya koncept för hantering av ”the last mile” av logistikkedjor inom e-handel. Inom SOM-projektet gjorde de i samarbete med Malmö Universitet en simulering av vad denna logistiklösning skulle kunna innebära i bostadsområdet Västra hamnen i Malmö.

Visionen för Dipp-r logistiklösning är att ha speciella elektrifierade fordon som lämnar ut boxar på olika platser i en stad. Skåpen är utrustade med intelligenta låssystem, kameraövervakning och uppkoppling. De smarta boxarna kan vara utrustade med olika sensorer (till exempel GPS, temperatur, luftfuktighet, rörelse eller batteristatus) för att kunna övervaka både paketens och boxens status. Boxarna består av ett antal fack som innehåller leveranser till de som bor i området, och boxarna skulle vara utplacerade tätare än ordinarie utlämningsställen och vara tillgängliga dygnet runt. Leveransen i boxen finns bara tillgänglig under en viss tid, därefter hämtar fordonen boxen igen. Eftersom boxarna körs ut av tystgående elfordon kan leveranser ske även på natten eller vid andra tidpunkter då det inte är rusningstrafik i området.

Malmö universitet, Malmö stad och Dipp-r (som är en spinoff från Smarter Mobility) genomförde en förstudie av konceptet under hösten 2020. Målet var att undersöka hur det nya transportkonceptet kan implementeras och integreras i samhället och det gjorde man dels genom en omvärldsanalys av existerande lösningar och dels genom en simulering av olika scenarier i en digital tvilling. För att kunna analysera olika leveransscenarier utvecklade man en simuleringsmodell med indata som ligger nära verkligheten. Genom simuleringen sökte man svar på många frågor, bland annat hur bra de smarta boxarna är jämfört med andra lösningar, till exempel avseende körda kilometrar, tillgänglighet, miljöpåverkan och trängsel.

Andra frågor som man också sökte svar på var hur stora boxarna bör vara, hur många leveransplatser som behövs, hur länge boxarna ska stå kvar på platsen, hur laddningen av boxarna ska ske, vilka sensorer som behövs med mera. Körsträckan jämfördes med existerande lösningar och projektet kom fram till att styrkan med Dipp-r konceptet ligger i hur många paket som kan befordras vid varje utkörning samt i möjligheten att utnyttja fordonen nästan dygnet runt. Olika simuleringar visar att kundernas körsträcka skulle minska i en sådan grad att det kompenserar för den ökade körsträckan för fordonet som kör ut boxarna.

I projektet såg man att några goda effekter med det här skulle kunna vara att effektivisera logistiken för företag, att minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken men också att göra det lättare för kunderna att hämta paketen genom ökad tillgänglighet.

– Våra simuleringar visar på att detta koncept har en potential att både minska miljöpåverkan från e-handeln och förbättra tillgängligheten för kunderna, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö högskola i en intervju från januari 2021.

Vad blev resultatet?

I omvärldsanalysen jämfördes bl.a. körsträckan mellan utlämningsställen av andra relevanta fraktbolag (PostNord och Bring) och konfigurationen av deras fordon med Dipp-r konceptet. Det visade sig att styrkan med Dipp-r konceptet ligger i kapaciteten (antal paket) som kan befordras vid varje utkörning samt möjligheten att maximera utnyttjandet av fordonen nästan dygnet runt.

Hur tas projektet vidare?

Simuleringen som utvecklades i den här förstudien möjliggör jämförelsen av olika utformningar av tjänsten (t.ex. antal och kapacitet av boxarna, platser och utkörningsstrategier) med hänsyn till olika ekonomiska nyckeltal, men också analysen hur kunderna använder och upplever tjänsten. I det modellerade scenariot undersökte vi en stadsdel av Malmö för att visa potentialen av simuleringen. För att kunna bedöma lönsamheten av konceptet, samt för att kunna identifiera den mest lämpliga servicekonfigurationen (antal fordon, antal boxar, position av både platser och depån) bör scenariot utvidgas till hela staden. Det innebär också en djupare förståelse av kundernas önskemål och beteendesätt för att kunna modellera avhämtningstiderna på ett mer realistiskt sätt men också för att kunna simulera hämtningen av paket på t.ex. hemresan från jobbet. Även effekter av icke-uthämtade paket och returflöden kan studeras närmare.

Fakta delprojekt Paketlogistik i staden

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2020-10-01 - 2020-12-18

Projektledare: Paul Davidsson, Malmö Universitet

Partners: Malmö Universitet, Dipp-r, Malmö Stad, Lunds Universitet, Capacent,

Fler projekt