Framtidens bostäder kan komma att anläggas intill Medicon Village i Lund. Här kommer de boende att kunna dela på resor, prylar, förvaring och transporter. Uppvärmningen kommer att ske på ett hållbart vis, och man försöker hitta lösningar där huset själv producerar sin energi. Bostäderna ska ha speciell belysning för att de boende ska må bra och det ska finnas gott om rekreationsytor som till exempel takträdgårdar i närheten av bostaden.

Det finns planer att bygga upp till 180 nya lägenheter i anslutning till Medicon Village, och huset ska placeras öster om Sparta. Eftersom Medicon Village verkar för hälsa och bättre liv är det naturligt att bygga lägenheterna så att de ligger i framkant när det gäller hållbarhet och ny teknik. Bostäderna ska både vara energieffektiva och hälsosamma att bo i för de kommande hyresgästerna.

Inför starten på projektet har en projektgrupp gjort en förstudie som man valt att kalla Future Living. I den har man sökt svar på frågor om krav på nära-noll-energibyggnader, val av byggnadsmaterial, optimala tekniklösningar och effektiv uppvärmning.

Inom området med digital teknik kommer hela tiden nya lösningar på hur människors vardag kan bli lättare. Här finns en möjlighet att ligga i framkant i det nya bostadsområdet. I huset skulle det kunna finnas digitala strukturer som löser hur man reser och transporterar saker tillsammans. Man kan också tänka sig en app som talar om den snabbaste, grönaste eller billigaste sättet att ta sig till en given plats. Vad gäller transporter planerar man laddplatser för elfordon, en elbilspool och kanske också platser för tankning av biogas.

Att inrätta ett passagesystem i huset kan göra det lättare att använda sig av hushållsnära tjänster, få varor levererade och få service på lägenhetens utrustning. Ett sätt att minska påverkan på miljön är att de boende delar på saker som de inte alltid använder, som till exempel verktyg och olika hushållsmaskiner. Passagesystemet kan då hjälpa till att visa var de lånade sakerna är.

För att underlätta de boendes vardag finns idéer om gemensam förvaring – till exempel i frysar -  samt kollektiv matlagning och tvätt. Husen är tänkta att skapa möjligheter för ökad social samvaro och genom att man har upplysta och trygga utemiljöer blir det mer tid och plats för lek, rekreation och motion. I projektet vill man också få in mer av både vegetation och gröna värden, till exempel möjlighet till egna odlingar, växthus och takträdgårdar.

Inom belysning finns det många nya idéer, både vad gäller funktion och energiåtgång samt kring kvaliteten på ljustemperaturer. Dagens konstgjorda ljus kan ersättas med ett inomhusljus som mer liknar solljuset. Även i utemiljöerna är det viktigt att man tänker på belysningen så att den ger högsta möjliga kvalitet, trivsel och trygghet.

Lägenheterna skulle också kunna utrustas med inbrottslarm som ser till att lägenheterna verkligen är tomma när de ska vara det och automatiska uppkopplade brandlarm som kan detektera tillbud redan innan en brand utvecklas.

I projektet vill man också hitta sätta att optimera elsystemet, så att man lagrar energi när det är billigt och säljer energi när det är dyrt. En intern förnybar elproduktion som solceller eller småskalig vindkraft på byggnaden är ett alternativ. För att man ska bli självförsörjande på el krävs kanske en maximering av solceller, både på tak och väggar samt en stor lokal lagringsmöjlighet. Man behöver också ett system som kan flytta energianvändningen till tider då el finns tillgänglig.

I Future Living har Medicon Village, Siemens, EON, Kraftringen, Tyréns, LTH, Future by Lund och Lunds kommun medverkat.

Läs vidare om Future Living projektet här:

http://www.mediconvillage.se/sv/search?phrase=Future+Living&=S%C3%B6k

• http://www.tyrens.se/sv/aktuellt/nyheter/hallbara-och-flexibla-hem-i-projektet-future-living/

http://www.mediconvillage.se/sv/news/2015/12/startskott-f%C3%B6r-framtidens-forskarbost%C3%A4der-i-lund

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt