Future Living & Spaces

Future Living: Medicon Village i förstudie om bostäder

August 3, 2022

När Medicon Village planerade för att bygga nya lägenheter på Helgonagården intill sitt område i Lund var ambitionen att bygga hållbara lägenheter för framtiden. Inför starten på projektet gjorde en projektgrupp en förstudie som man valde att kalla Future Living. Det fanns då tankar om att de boende skulle kunna dela på resor, prylar, förvaring och transporter, att uppvärmningen skulle ske på ett hållbart vis och att bostäderna skulle kunna ha speciell belysning för att de boende ska må bra.

Vid projektstarten fanns det planer på att bygga upp till 180 nya lägenheter på Helgonagården i anslutning till Medcon village. Bostadsfastigheterna var tänkta att placeras öster om Sparta. Eftersom Medicon Village verkar för hälsa och bättre liv var det naturligt att planera för att bygga lägenheterna så att de ligger i framkant när det gäller hållbarhet och ny teknik. Ambitionen var att bostäderna skulle vara både vara energieffektiva och hälsosamma att bo i för de kommande hyresgästerna.

Inför starten av bygget gjorde en projektgrupp en förstudie som man valt att kalla Future Living. I den har man sökt svar på frågor om krav på nära-noll-energibyggnader, val av byggnadsmaterial, optimala tekniklösningar och effektiv uppvärmning.

Inom projektgruppen lyftes många aspekter på framtidens bostäder.

Inom området med digital teknik kommer hela tiden nya lösningar på hur människors vardag kan bli lättare. Här sågs en möjlighet att ligga i framkant i det nya bostadsområdet. I huset skulle det kunna finnas digitala strukturer som löser hur man reser och transporterar saker tillsammans. Man kan också tänka sig en app som talar om den snabbaste, grönaste eller billigaste sättet att ta sig till en given plats. Vad gäller transporter planerar man laddplatser för elfordon, en elbilspool och kanske
också platser för tankning av biogas.

Att inrätta ett passagesystem i huset skulle kunna göra det lättare att använda sig av hushållsnära tjänster, få varor levererade och få service på lägenhetens utrustning. Ett sätt att minska påverkan på miljön skulle kunna vara att de boende delar på saker som de inte alltid använder, som till exempel verktyg och olika hushållsmaskiner. Passagesystemet kan då hjälpa till att visa var de lånade sakerna är.

För att underlätta de boendes vardag fanns idéer om gemensam förvaring – till exempel i frysar -  samt kollektiv matlagning och tvätt. Husen är tänkta att skapa möjligheter för ökad social samvaro och genom att man har upplysta och trygga utemiljöer blir det mer tid och plats för lek, rekreation och motion. I projektet vill man också få in mer av både vegetation och gröna värden, till exempel möjlighet till egna odlingar, växthus och takträdgårdar.

Inom belysning finns det många nya idéer, både vad gäller funktion och energiåtgång samt kring kvaliteten på ljustemperaturer. Dagens konstgjorda ljus kan ersättas med ett inomhusljus som mer liknar solljuset. Även i utemiljöerna är det viktigt att man tänker på belysningen så att den ger högsta möjliga kvalitet, trivsel och trygghet.

Lägenheterna skulle också kunna utrustas med inbrottslarm som ser till att lägenheterna verkligen är tomma när de ska vara det och automatiska uppkopplade brandlarm som kan detektera tillbud redan innan en brand utvecklas.

I projektet ville man också hitta sätta att optimera energisystemet, så att man lagrar energi när det är billigt och säljer energi när det är dyrt. En intern förnybar elproduktion som solceller eller småskalig vindkraft på byggnaden var ett alternativ. För att man ska bli självförsörjande på el krävs kanske en maximering av solceller, både på tak och väggar samt en stor lokal lagringsmöjlighet. Man kan också tänka sig ett system som kan flytta energianvändningen till tider då el finns tillgänglig.

,
Future Living

Partners: Medicon Village, Tyréns, Siemens, E.ON, Kraftringen, Lunds Tekniska Högskola och Lunds kommun/Future by Lund.

Tidsperiod: aug 2015-feb 2016

Vad hände sedan? På området byggdes 188 lägenheter i projektet Scheele promenad. I lägenheterna används E.ONs energiinnovation Ectogrid, och Medicon Village är internationellt visningsområde för Ectogrid. Samarbetet mellan E.ON och Medicon village grundlades i projektet Future Living.


Lundasamarbete bakom realiserandet av unik energiinnovation

Läs vidare om Future Living projektet här:

• http://www.tyrens.se/sv/aktuellt/nyheter/hallbara-och-flexibla-hem-i-projektet-future-living/

Pressmeddelande Medicon Village

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt