Creatives & Changemakers

Hedda Andersson: Gymnasieskolan som testbädd för samhällsutmaningar

August 4, 2022

Hedda Anderssongymnasiet är Lunds femte gymnasieskola och startade sin verksamhet hösten 2018. Skolan har en entreprenörsprofil och undersöker tillsammans med Future by Lund om det går att hitta innovativa arbetssätt som passar både skolans, stadens och externa partners behov.

Hedda Anderssongymnasiet startade sin verksamhet genom sex klasser, tre i ekonomi och tre i teknik. De 180 eleverna kommer genom att skolan byggs i etapper med tiden att utökas till 2 000 fördelade på flera program. Eleverna följer självklart läroplanen för sina respektive program, men skolas också i att använda entreprenöriella processer och att arbeta tillsammans över programmens gränser. Verksamheten startade i lokaler på Svaneskolan.

‑ Hedda vill ha en stark anknytning och koppling till samhället, säger skolans rektor Malin Dahlberg. Inför hösten har vi en tydlig vision om att ungdomarna som kommer hit ska kunna bli delaktiga i samhällsutvecklingen via sin skolgång. Vi ska stärka dem, ge kunskap och ge dem de verktyg de behöver för att de ska kunna vara med och lösa framtidens utmaningar redan nu.  

Hedda Andersson-skolan påbörjade ett projekt tillsammans med Future by Lund.

‑ Om vi ska klara framtidens utmaningar måste vi inkludera unga och bygga nya lösningar tillsammans, säger Katarina Scott på Future by Lund. Liknande koncept och arbetssätt finns etablerade nationellt och internationellt och använder olika tvärfunktionella angreppssätt, kunskapsområden samt entreprenöriella processer kopplade till samhällets utmaningar. Tillsammans har vi en målsättning att bygga något nytt och också undersöka vad som behövs för att skapa detta. Vi är också intresserade av Makers både som rörelse och verkstad.

Avsikten med projektet är att skapa ett gemensamt arbetssätt på en yta mellan skolan och innovationsplattformen.

‑ Skolor arbetar för att uppfylla undervisningsmålen, läroplan, stötta elever och att hantera klasser, schema och undervisning medan företag och förvaltningar har sin logik och sina behov, menar Katarina Scott. Dessa matchar inte varandra särskilt bra rakt av, och därför finns det få djupa samarbeten mellan skola och företag/förvaltningar. Det är den här biten vi tillsammans vill hitta lösningar för i testbädden – och när vi löser det kan vi åstadkomma mycket. Hedda-gymnasiet har ekonomi- och teknikprogram och är en optimal plattform för just de frågorna. Heddagymnasiet har tankar om nya typer av undervisningsmoduler och nästa steg är att undersöka hur företag och förvaltningar kan modellera frågeställningar för att passa unga och skola.

På Hedda Anderssongymnasiet är rektor och övrig personal inriktad på att skapa samarbeten, både mellan programmen och mellan skolan och övriga samhället.

‑ Vi ska bygga interna samarbeten som gör att eleverna ska se sammanhangen redan nu och ge dem tydliga verktyg så att de kan använda dem medvetet. Jag tror mycket på sammanhang och på att äkta kunskap leder till nya sätt att agera. Vi måste skapa förutsättningar för det och skolan måste vara en plats där man kan bidra, säger Malin Dahlgren.

För Future by Lunds partners finns det nu möjlighet att diskutera hur Hedda Andersson-gymnasiet skulle kunna användas som testbädd. Kontaktpersoner är Lars Mattiasson och Katarina Scott.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson

Katarina Scott

Lars Mattiasson

Finansieras av
No items found.
Fler projekt