Creatives & Changemakers

Biosfärområde Storkriket: Kuturen spelar en viktig roll

March 1, 2024

Vombsjösänkan i kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo är ett stort och populärt naturområde med höga biologiska och geologiska värden. Nu görs en ansökan som kan göra området till Biosfärområde Storkriket, världens första biosfärområde där den kulturella dimensionen vävs in. Om Unesco beviljar ansökan blir området en internationell föregångare i att arbeta med natur och kultur i samverkan med medborgare, akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Vombsjösänkan i Eslöv, Lunds och Sjöbos kommuner i södra Skåne är ett 110 000 hektar stort område varav stora delar är naturreservat med både biologiska och geologiska värden. Här möts kultur och naturlandskap, här hämtas dricksvatten och mat och här finns omkring 700 rödlistade arter. Det är ett speciellt och värdefullt landskap, trots att det är tätt intill en av Skandinaviens mest befolkade regioner. Nu har Storkriket i Vombsjösänkan stor potential att bli Sveriges nästa biosfärområde.

Unesco som är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, har under 50 år utsett biosfärsområden världen över. Områdena ska verka som pilotområden där det skapas metoder för långsiktig hållbar utveckling både för människor och miljö. Runt om i världen finns idag över 700 biosfärområden i cirka 130 länder. I Sverige finns det sju biosfärområden och nu kan Storkriket i Vombsjösänkan bli det åttonde. Det som är extra intressant är att Vombsjösänkan också kan bli en internationell föregångare som det första området att också arbeta med kultur i samverkan med medborgare, akademi, näringsliv och offentlig sektor.

- Personligen tycker jag att det här är jättespännande. Jag tror och hoppas att kultur och innovation kan nå till människors hjärtan på ett sätt som ofta inte den vetenskapliga informationen om klimatproblem och problem kring vatten riktigt gör, menar Anna-Karin Poussart, som är processledare och koordinator för Biosfärområde Storkriket där hon arbetar på uppdrag av de tre kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv.

Birgitta Persson arbetar i nära samarbete med både Future by Lund och Lunds universitet. Hon är delaktig i projektet att utveckla Vombsjösänkan, bland annat genom sitt arbete med föreningen ARNA (Art & nature).

– De utmaningar vi står inför är så komplexa och ingen människa kan ensam greppa problemen och skapa ett hållbart samhälle. Det behövs nya sätt att navigera, nya sätt att leda på och nya sätt att leva, berättar Birgitta Persson för Lunds universitets hemsida. Vi utgår från begreppet ”Existentiell hållbarhet”, en ingång som attraherar oss att arbeta mer systemiskt och tvärvetenskapligt. Vi jobbar med att skapa nätverk, oväntade partnerskap och samarbeten för att skapa ett mer dynamiskt innovationsekosystem som inbegriper de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. Något sådant har vi inte sett tidigare.

Biosfärområde Storkriket är nu godkänd som kandidat av Sveriges nationella biosfärprogramkommitté men det kommer att dröja 3 - 4 år innan ett beslut kommer från UNESCO.

Läs mer om Biosfärområdet Vomsänkan

Intervju med Anna-Karin Poussart

Storkrikets hemsida

Lunds universitet

Mer om begreppet existentiell hållbarhet

Fler projekt