Future Living & Spaces

Human Centric Light - flera testmiljöer

August 3, 2022

Human Centric Light (HCL) har varit ett fokusområde som Future by Lund arbetat med under en längre period. Under projektets gång har vi genom flera demoinstallationer utforskat effekter och möjligheter av hur ljus påverkar oss människor. Vi har sett många positiva effekter av ett miljöanpassat ljus både inom skolan, vården och kontorsmiljöer.

Varför tycker vi detta är ett intressant område att fokusera på då?

Det finns många anledningar. Dels så påverkar ljus vår förmåga att se, att kunna orientera oss, men också vår koncentrations- och inlärningsförmåga.
ett artificiellt ljus medan människan är biologiskt anpassad till solljus, naturligt ljus som vi mår bra av. Häri ligger både ett dilemma och en potential. Med rätt lösning, både tekniskt och funktionellt, kan vi se framtidens ljus i tunneln.

"men ändå inte tillräckligt snabbt för att hjärnan skall hinna uppfatta att ljuset är av/på hela tiden"

Dagens lampor som omger oss i våra inomhusmiljöer består av många olika tekniker, allt från glödlampan, lysrör, halogen till LED. Alla dessa olika ljuskällor har olika unika sken både vad gäller färgtemperatur (kallt/blå ton och varmt/röd ton) och intensitet. Utöver detta så kan olika lösningar ibland ge upphov till obehag som ofta kan härledas till att det flimrar. Detta kan vara svårupptäckt då man inte hinner se att lampan tänds och släcks med en viss frekvens, men ändå inte tillräckligt snabbt för att hjärnan skall hinna uppfatta att ljuset är av/på hela tiden. Detta är väldigt individuellt, men med rätt val av olika kombinationer av lösningar kan detta lösas.

Se våra filmer om två tidigare demo-installationer här!
(http://futurebylund.se/post/kortfilmer-om-ljus-och-valmaende)

 
 

Har du aldrig haft huvudvärk i slutet av dagen? Dina lampor kan vara orsaken!

En fråga som många, ordagrant, förbiser är just flimmer. Flimmer uppstår på lite olika sätt beroende på vilken typ av belysningslösning som används. Det som ger den upplevda effekten är att ljuskällan tänds och släcks med en viss frekvens. Detta görs bl.a. för att ”dimma” lampan och ju längre ”lucka” mellan lampan är tänd, ju mörkare upplevs belysningen.

Flimmer som upplevs ge huvudvärk varierar från person till person. Dessutom beror det förutom på frekvensen hos lampan även på vilken typ av våg som används. Den bättre vågen är sinusformad och mjukare medan en sågtandsformad kurva mellan av/på där upplevs flimmer vid lägre frekvenser än den mjukare sinuskurvan då det är mera abrupta byten mellan av/på.

Genom att skapa bättre lampor och armaturer som kan återge ett så naturligt ljus som möjligt kan vi förbättra våra inomhusmiljöer. Ljuset är dynamiskt vilket innebär att det byter både färgtemperatur och intensitet samtidigt över dagen längs en förutbestämd kurva. Denna kurva anpassas till lokalen/ verksamheten. T.ex. ger en färgtemperatur på 4000 Kelvin bättre kontraster och går man högre upp i färgtemperatur (mera åt det blå hållet) syns smuts bättre när man t.ex. skall städa. Vi har redan testat framtidens ljus i vårt egna kontor som är en av våra demo-installationer.

Några demo-installationer inom Human Centric Light (HCL) var:

LU Open/ LTH

Här var det totalt 3 rum som ingick i en demo-installation, 2 konferensrum + ett kontorsrum med fyra arbetsplatser. Dessa tre rum låg alla bredvid varandra med fönster i samma väderstreck osv. Dessa tre demo har genererat ett stort intresse från alla sorters intressenter. Allt från armaturtillverkare till staten, myndigheter och installatörer osv till slutanvändare. 

Vid dessa tre demo finns tre förprogrammerade inställningar i varje rum.

• En med en HCL-kurva (Human Centric Lighting) som automatiskt ändrar både färgtemperatur och intensitet samtidigt över dagen.

• En ”snabb-demo” med denna HCL kurva som tar 5 minuter, så man får en bra bild av hur det ändrar sig under dagen.

• Städljus. En fast inställning för städning där man bl.a. tydligare kan se smuts osv.

Utöver dessa tre förinställda program finns även möjligheten att ställa in både färgtemperatur och intensitet manuellt.

En utvärdering är genomförd, både med det befintliga ljuset och med det nya dynamiska ljuset.

Kontaktpersoner:
Fredrik Malmberg

 

Polhemskolan, Lunds kommun (skolsalar)

Polhemskolan var med kring två olika demo i två olika salar. En av salarna var en tekniksal som användes av många olika klasser och en var en
vanlig skolsal som endast användes av en klass inom språkintroduktionen. Det blir därför två typer av utvärderingar beroende på vilken sal som utvärderas.

Processen startade med att studenterna har fått en utbildning i ljus/belysning (avseende armaturdesign och ljuslära ur ett hälsoperspektiv) och att de sedan i sin kurs inom designinriktningen tagit fram förslag på hur en bra belysning för deras salar skulle kunna se ut. Detta kan ev. implementeras redani dessa demomiljöerna. Detta gör att eleverna känner både delaktighet i utbildningenoch utformningen av sin egen miljö. Tanken är att detta skall bli ett återkommande moment varje år. Det blir även en naturlig deli skolans marknadsföring av sig själv.

Kontaktperson:
Catarina Liljegren och Fredrik Malmberg

 

Nyvångsskolan i Dalby, Lunds kommun (matsal)

Ljus kan användas till många olika saker förutom att bara lysa upp omgivningen. En tanke som testades är om om det går att skapa en trivsam och lugn måltidsmiljö med hjälp av ljus och om det i sin tur kan bidra till att  minska matsvinnet.

I samband med en renovering av matsalen i Nyvångskolan i Dalby skapas en ny ljusinstallation skall skapas. En ljusdesigner har anlitats för detta projekt och belysningsplanen. I samband med att den nya matsalen togs i drift hösten 2018 så togs även den nya belysningen i drift.

Denna demo ingick även inom projektet LIME.Se även:

http://futurebylund.se/project/belysning-for-battre-larande

http://futurebylund.se/post/kortfilmer-om-ljus-och-valmaende

http://futurebylund.se/post/framtidens-ljus-redan-idag

http://lightingforpeople.eu/

Inlägget är skrivet 2016.

Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Fredrik Malmberg

fredrik.malmberg2@lund.se

+46 735 877 031

Finansieras av
Fler projekt