Ideas & Science for Society

Hur står det till med Lunds innovationsekosystem

March 4, 2024

Lund är ett centrum för innovation och entreprenörskap. Nu har Lunds innovationsekosystem analyserats för att ge en överblick över resurser och möjligheter. Verksamheter på ”cykeldistans”, bra möjligheter för innovatörer och entreprenörer att hitta stöd är några av styrkorna medan ökad koordination mellan aktörerna är ett exempel på en framtida möjlighet. Det visar det arbete som Jasna Pocek och Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship gjorde under 2021.

Bluetooth och medicinska ultraljud, den praktiska cykelhjälm från Hövding samt duschen som sparar 90% av vatten från Orbital Systems är innovationer som alla föddes i Lund. Det är viktigt att fortsätta att skapa innovationer så att vi kan lösa dagens och framtidens problem, hitta nya sätt att använda resurser och öka livskvalitén. Innovation bidrar till förnyelse, förbättringar och att skapa nya arbetsplatser. Men det är många faktorer som ska stämma och det gör att innovation är en komplex process. Nu undersöker Future by Lund vilka faktorer som är avgörande tillsammans med forskare från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship (SKJCE).  

Forskarna Jasna Pocek och Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship (SKJCE)Lunds universitet analyserar Lunds innovationsekosystem med hjälp av ett ramverk som kallas the Global Institute Innovation District Framework (GIID). Den har redan använts i stora städer som Dublin, Milano och Toronto. Data för analysen bygger på intervjuer med den offentliga sektorn, akademin och näringslivet.

GIID undersöker fem nyckelområden i varje ekosystem: critical mass, entrepreneurship & innovation, quality of place, leadership och diversity för att ge en holistisk bild av innovationsekosystemet och för att lyfta fram styrkor och outnyttjad potential.

I kategorien ”critical mass” samlar forskarna fakta om Lund genom att fråga var innovationsaktörer, universitet, sjukhus och högutbildad arbetskraft befinner sig. Det visar sig att Lunds universitet, www.lu.se regionsjukhuset, stora internationella företag samt innovationscentren som Axis, Ideon, Medicon Village och Science Village Scandinavia är koncentrerade till nordöstra Lund. Även högkvalificerad personal samlas i den del som också kallas för Kunskapsstråket. Att ha aktörer från den offentliga sektorn, akademin och näringslivet på en och samma plats är en stor fördel.  Det innebär korta vägar som är önskvärda för att möjliggöra ett lättare sätt att samarbeta. ”Allt är på cykeldistans”, säger Pierre Elzouki, serieentreprenör.

Forskarna ser Lund som en spännande och inspirerande stad som har en lång historia av innovation och entreprenörskap. Närheten till allt i Lund gör det lätt för innovatörer och entreprenörer att hitta kontakter och resurser i närheten som kan vara till hjälp för att realisera idéerna. Dessutom erbjuder science parks, inkubatorer såsom SmiLe och Ideon Innovation samt accelerators (t.ex. Nordic Cleantech Accelerator, Beyond) stöd till nya företag. Universitetsanställda kan också vända sig till Lunds universitets Technology transfer office för att få hjälp med sina affärsidéer. Lund har många styrkor inom innovations- och forskningsområdena men det som kanske framträder mest är ICT (Information and Communication Technologies), Life Science, healthtech, materialvetenskap och medicin. Även om det är ett idealiskt ställe för nyföretagare då staden förenar kunskap, kapital och andra resurser, så finns det utvecklingspotential för medelstora företag och den kreativa industrin.

Tillgänglighet, parker och fritidsutbud är några av de viktiga faktorer som mätas i kategorien ”quality of place”. Lund har bra förbindelser till Malmö, Göteborg, Stockholm, till exempel med tåg. Köpenhamn och Kastrup flygplats nås på 40 minuter och därifrån har man tillgång till hela världen. Inom Lund kan man lätt ta sig överallt med buss, cykel eller till fots och den nya spårvagnen kör förbi viktiga platser som regionsjukhuset, Lunds universitet och Brunnshög med forskningscentren MAX IV och ESS. Brunnshög, den nya stadsdelen, är dessutom byggd på ett sätt som möjliggör utbyte och kommunikation mellan de som jobbar och bor där.  

En av de mest avgörande komponenterna för ett framgångsrikt innovationsekosystem är relationer mellan aktörer och det är just det som Jasna Pocek (SKJCE) forskar om. I hennes arbete fokuserar hon på entreprenörskapsekosystem. Hon menar att aktörerna i ett ekosystem kan dra nytta av samarbetet då ingen själv har alla resurser tillgängliga. Ju mer man delar resurser desto starkare blir ekosystemet. Idag finns det mycket samverkan mellan aktörer, men Jasna ser att det skulle kunna vara ännu bättre om man kunde koordinera mer och att ha en mötesplats – fysisk, digitalt eller i form av ett förbund. Mer ledarskap kan göra det lättare genom att man kan kanalisera aktiviteter och det skulle hjälpa Lund till att bli ett ännu starkare centrum för innovation och entreprenörskap.  

Fler projekt