Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Kritisk infrastruktur

March 4, 2024

Kabelskåp finns överallt, ändå lägger vi sällan märke till dem. Nu är det slut på det – i Lund har doldisen faktiskt spelat huvudrollen i ett delprojekt som handlar om sensorer och smart teknik. I projektet gjordes skåpen till viktiga noder i ett nytt sensornätverk.

I staden finns infrastrukturer som hanterar el, värme, gas och fiber. Skulle det bli störningar i de här strukturerna medför det ofta problem för medborgarna. I SOM-projektet testades vilken nytta uppkopplade sensorer kan göra för den kritiska infrastrukturen, som i Lund sköts av det kommunala bolaget Kraftringen.

– Kraftringen är med i projektet Smarta Offentliga miljöer för att lära mer om IoT och de möjligheter som det kan ge för oss som energibolag och för våra kunder, sa Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen, i början av projektet. IoT kan göra stor nytta genom att övervakning och styrning kan ge en ökad leveranskvalitet och ökad resurseffektivitet i nätet.

Hösten 2019 förseddes tjugo kabelskåp runt Mårtenstorget i Lund med utrustning för att testa ett sensornätverk som kommunicerar via Bluetooth mesh. I elskåpen installerades sensorer för att mäta bland annat temperatur och acceleration, både för att övervaka skåpen och för att prova så att det nya kommunikationsnätet fungerar. Accelerationen kan visa om en lucka står öppen eller om skåpet är skadat genom att det till exempel blivit påkört. Temperaturen är viktig för att man snabbt ska få indikationer på en överhettning. I och med detta fick Kraftringen bättre kontroll på skåpen och underhållet skulle också kunna bli effektivare.

I varje skåp finns också utrustning som gör skåpet till en nod i meshnätet. Från meshnätet skickas sedan data vidare via det LoRa-nät som finns i Lund men också via Telias NB-IoT till en plattform.

- Vi vill utvärdera olika tekniker men just ni fokuserar vi i första hand på Bluetooth-mesh, berättade Håkan Skarrie. Vi tror att det kan vara en kostnadseffektiv lösning för att koppla upp mycket utrustning i staden.

En tanke var att även använda meshnätet för att koppla upp sensorer för övervakning av Kraftringens infrastruktur för värme, gas, fiber och elbilsladdning. Då sågs möjligheten att bygga ett nät i staden för sensorkommunikation genom ett meshnät i de 15 000 kabelskåpen i staden.

Många företag och organisationer samverkade i projektet. Förutom Kraftringen och Future By Lund medverkade u-blox som tillverkar hårdvaran för kommunikation och ABB som tillverkar kabelskåp och här tar fram den utrustning som ska sättas i kabelskåpen. Sensorerna kopplades upp mot Sensatives IoT-plattform Yggio som hanterar data och sensorer. Vinnergi ansvarade för mätningar och olika tester. MiThings och DeviceRadio gjorde den mjukvaruutveckling som krävdes för att alla delar ska prata med varandra och Mobile Heights ansvarade för att få ihop hela testbädden så att allt fungerade, från sensorer till tjänst.

– Tack vare samarbetet mellan kommunen och näringslivet har vi lyckats skapa en unik lösning som kan vara första steget till att bygga stadens nya digitala infrastruktur, säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet. Det nya nätet kan ge en grundinfrastruktur för att koppla upp olika saker, vilket möjliggör många nya lösningar i staden.

Vad blev resultatet?

Ett BT MESHnät bestående av 18 noder varav en gateway har byggts upp i centrala Lund, runt Mårtenstorget. Lösningen förevisades av u-Blox på Utility Week mässan i Paris 2019

Hur tas projektet vidare?

Meshnätet hålls fortsatt igång. Det finns i dagsläget inga planer på att utöka övervakningen av kabelskåpen men eventuellt kommande sensorprojekt runt Mårtenstorget, t ex inom projektet Lund Open Sensoring City, kan nyttja nätet för kommunikation.

Fakta Kritisk Infrastruktur

Ett delprojekt i SOM-projektet som finansierades av IoT Sverige och som pågick mellan september 2017 och dec 2020.

Projekttid: 2018-02-01 - 2019-05-25

Projektledare: Håkan Skarrie, Kraftringen

Projektpartners: Kraftringen, u-Blox, miThings, Mobile Heights, T-kartor, Deviceradio, ABB, Vinnergi, Lunds kommun

Relaterade filmer
Kontaktperson

Projektledare Anders Trana.

Finansieras av
Fler projekt