Digital Cities & Citizens

LOSC, delprojekt: Sonys smarta kontorssystem blir till living lab på IKDC

March 4, 2024

Under hösten 2020 installeras Nimway – Sonys smarta kontorssystem – på Ingvar Kamprad Designcentrum på LTH. Systemet är tänkt att användas dels som det kontorssystem det är, men dels också som en plattform för olika forskningsprojekt på IKDC. Genom att koppla på olika sensorer kan helt nya lösningar skapas av de kreativa studenterna. Samarbetet är en del av det stora flödes- och mobilitetsprojektet Lund Open Sensoring City.

Nimway är en smart lösning för att digitalisera och effektivisera kontorsmiljöer med användaren som utgångspunkt.

- När systemet skapades utgick teamet från egna erfarenheter med bland annat aktivitetsbaserade arbetsplatser, berättar Magnus Persson, produkt- och forskningschef på Nimway. Det kan vara frustrerande för anställda att hitta mötesrum, en arbetsplats eller en enskild sittplats för att delta i videokonferenser. Vi frågade oss hur vi kan göra detta enklare och tryggare och samtidigt minska stressenfaktorerna.

Nimway använder sig av inomhuspositionering av mobiltelefoner och kartritning av inomhusmiljön.  Efterhand har flera funktioner lagts till och nu är det möjligt att samverka med bokningspaneler utanför rum och med digitala översiktskartor. Appen kan hjälpa användaren att hitta gym och fikaplatser men också lediga arbetsplatser, till exempel i tysta miljöer i realtid. Tjänsten kan kommunicera med den anställdes kalender för att hitta möten genom meddelanden på storbildsskärmar. Appen kan också ge en notis när man behöver komma iväg för att komma i tid till ett möte eller hjälpa till att rapportera fel. Dessutom kan systemet ge arbetsgivaren information om vilka möbleringar som föredras eller vilka arbetsplatser som används mest.

I projektet Lund Open Sensoring City kommer alltså Sony under hösten 2020 att installera Nimway på Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC. Systemet kommer att användas av både personal och studenter för att förbättra deras arbetsmiljö.

– Vi kommer att använda Nimway som en forskningsplattform där vi kan testa att koppla på olika sensorer till det befintliga systemet, berättar Fredrik Nilsson, prefekt vid Institutionen för designvetenskaper på IKDC.

En möjlighet är partikelsensorer som skulle kunna mäta smittspridning, andra möjligheter är att koppla på sensorer som mäter ljus, buller, koldioxid och värme.

– Vi skulle till exempel kunna simulera om det går att använda rörelsesensorer för att se om det finns människor kvar i lokalen vid en brand. Andra exempel är hur man kan använda VR och AR för att beskriva lokalerna för besökare – eller koppla på ett system som kan hjälpa synskadade att navigera i byggnaden. Vi kan också undersöka vår arbetsmiljö på olika sätt, säger Fredrik Nilsson.

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt