Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Luftkvalitetsmätning via cykel

March 4, 2024

Under december 2019 startades en luftpartikelmätning i Lund via cykel. Fem cyklister försågs med varsin SnifferBike-sensor som under cykelturen rapporterade värden som visades i en karta. Sensorn sätts på cykelstyret och efterhand som data samlades in gavs en uppfattning av statusen på luften på olika ställen i Lund. Projektet var en del av Future by Lunds julkalender som syftade till att öka medvetenheten om den nytta sensorer kan ge. Värdena visades i realtid publikt via en hemsida.

Under december 2019 genomfördes en kontroll av lundaluften genom ”crowd-sourcad” data med mätningar från fem cyklar i Lund. Datamängden byggdes på hela vägen under december. SnifferBike-sensorerna var inställda för att mäta riktigt små luftpartiklar – upp till 2,5 mikrometer (PM 2,5).

– Försöket med snifferbikesensorer var dels ett tekniktest, där vi i SOM-projektet ville undersöka hur väl snifferbikesensorer fungerar för att mobilt mäta luftkvalitet.

Det var också en möjlighet att prova flera andra saker; som hur man kan använda prisvärda sensorer för att crowdsourca data, hur man skulle kunna visa realtidsvärden publikt och hur man kan skapa ett intresse för den samhällsnytta som sensorer kan göra. Vi tyckte att tekniken fungerade väl. Vi tappade till exempel aldrig täckning trots att insamlingen skedde mobilt, berättade Britta Duve Hansen i SOM-projektet. Vi visade också undersökningen i vår digitala julkalender som blev uppmärksammad, så även det syftet uppnåddes.

Vad gäller mätning av luftkvalitet var förväntan att de uppmätta koncentrationerna av partiklar i luften skulle variera mycket. Väderförhållande påverkar, men också tider på dygnet och självklart platsen för den cyklade rutten. Dagar med lågt genomsnitt på uppmätta koncentrationen partiklar gav blå kartlinjer (bra värden), andra dagar blev mätvärdena till kartlinjer i gul-orange (måttlig). Röda kartlinjer indikerar högra koncentrationer (dåligt). Mätningarna visade att luften i Lund de allra flesta dagar är mycket god och de allra flesta dagar var kartlinjerna blå. Några gånger blev värdena gula.

– Förhöjda värden kan bero på att hög luftfuktighet, som dimma, ger utslag på partikelmätarna, förklarade Britta Duve Hansen. Vid något enstaka tillfällen fick vi en röd markering på kartan. Det var vid en passage förbi ett pågående vägbygge.

Det är känt att dessa mobila sensorer ger mindre tillförlitliga värden än stora mätinstrument men försöket visade att de ändå kunde ge en indikation på luftförändringar över tiden. SnifferBike-sensorerna skulle också kunna användas för att ge en fingervisning om var det är lämpligt att placera en mer noggrann mätstation i framtiden. Det finns även andra sätt att crowdsourca luftdata, till exempel genom luftdata.se.

SnifferBike är en sensor för partiklar vilken har utvecklats av SODAQ och Civity. Mätningarna med SnifferBike började som ett utvecklingsprojekt i samarbete med Utrecht-provinsen och en förhoppning är att mätningarna ska göra individer och regeringar mer medvetna om miljön. I Nederländerna testar man att göra storskaliga mätningar av luftkvaliteten genom Snifferbikes.

LTE-M är ryggraden i Sniffer Bike. Det är en typ av anslutning som liknar den på mobiltelefoner men som är speciellt gjord för Internet of Things-applikationer. Den mäter luften var tionde sekund och skickar data till dataplattformen varje minut.

Luftkvalitetsmätning via cykel

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick tilldecember 2020.

Projekttid: 20191201-20200131

Delprojektledare: Britta Duve-Hansen

Kartvy som visar luftkvalitet under en dag i december 2019.
Fler projekt