Ideas & Science for Society

Lundasupport under pandemin

March 4, 2024

För många företag var situationen som orsakades av covid-19 svår att hantera. På initiativ av näringslivsavdelningen i Lunds kommun startades därför Lundasupport, som var ett samarbete där lokala företag gavs möjlighet att kostnadsfritt komma i kontakt med affärsrådgivare. I Lundasupport samarbetade verksamheterna Medicon Village, Ideon Science Park, Ideon Innovation, SmiLe Incubator, Lunds universitet med LU Innovation & Venture Lab, Win, xPlot, Future by Lund, Cleantech Scandinavia, Handelsföreningen Lund och Lunds Nyföretagarcentrum (LNC).

Lundasupport var ett initiativ som erbjöd företagsstöd i form av kostnadsfri rådgivning för företag och organisationer som behövde hjälp i den situation som orsakades av covid-19. Det var Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap som tillsammans med Lunds kommun gick ihop för att stötta Lunds näringsliv och organisationer. Lundasupport var ett bollplank där företag kunde få råd samt coachning och där de kunde guidas vidare till myndigheter, kommun, branschorganisationer och andra aktörer.

Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) var en av de aktörer som företagen kunde möta genom Lundasupport.

– Genom att vi sätter samman så många specialiteter och kompetenser kommer vi att kunna hjälpa många entreprenörer att känna sig mer säkra - och en del kan vi kanske till och med hjälpa att hitta en väg ut, sa Christer Wallin, vd för Lunds Nyföretagarcentrum vid starten av Lundasupport. Vi kan vara en samtalspartner som kommer med nya uppslag. Många företagare är rätt ensamma med sina företag och kan behöva någon att prata med. Vi på Lunds Nyföretagarcentrum är bra på grunden inom företagande och kan det där med skatter, arbetsgivaravgifter och bokföring. Vi har kompetensen att se över deras trygghetssystem men kan också vara de som vågar säga om det mest gynnsamma är att lägga ner verksamheten.

De företag som ringde eller mejlade hamnade i en sluss som bemannades av kunniga rådgivare. En av dem var Lars Mattiasson från Future by Lund.

– Det handlar mycket om att vi ska erbjuda kontakt med människor som kan stötta, sa Lars Mattiasson vid projektstarten. Genom Lundasupport kan man få svar på allt från frågor om hur man skulle kunna ställa om sin verksamhet till hur man gör för att hitta nya investerare och vad man kan tänka på om man måste lägga ner.

När Lunds kommun tog initiativet till Lundasupport var gensvaret från övriga aktörer som arbetar med innovationer och entreprenörskap omedelbart.

– Aktörerna i vårt nätverk återkom omgående med ett positivt gensvar och jag är glad över det klimat vi har i Lund, säger Per Persson, Lunds kommun. Satsningen handlar om att de affärsrådgivare som redan finns hos Nyföretagarcenter och hos innovationsaktörerna öppnar upp sina gränser och låter även etablerade företag söka råd hos dem. Genom Lundasupport kan vi fördela frågor till de olika affärsrådgivarna och samordna lösningar för företag som står inför liknande utmaningar.

Veckan efter påsk 2020 fanns en landningssida för Lundasupport, och stödet fanns kvar till den 1 oktober 2021.

Aktörer inom Lundasupport

Ideon Innovation.

Medicon Village Innovation.

Lunds Nyföretagarcentrum

LU Innovation

Venture Lab

Ideon Science Park

SmiLe Incubator

‍Win

Future by Lund

xPlot

‍Cleantech Scandinavia

Handelsföreningen Lund

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt