Digital Cities & Citizens

Lunds kommun, Sensative: Stenkrossen räknar besökare med sensorer

March 4, 2024

Hur många vistas i Stenkrossens lokaler? Kultur- och fritidsförvaltningen och lundabolaget Sensative undersöker med start 2022 i ett innovationsprojekt hur de med hjälp av sensorer kan mäta hur många som använder lokalerna. På så vis får kommunen viktig statistik som kan skapa möjligheter att se till att lokalerna nyttjas på bästa vis.

Stenkrossen är en kommunal verksamhet som vuxit fram organiskt sedan starten 2013. Den har utvecklats till att bli en unik stödmodell för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation och dessutom två scener för publik verksamhet.

Tidigare har det varit svårt för Kultur- och fritidsförvaltningen att veta hur många besökare Stenkrossen har och vilka dagar och tider som besökstrycket är som högst. Därför testar nu lundabolaget Sensative att mäta hur många personer som passerar på väg in eller ut.

- Vi har installerat sensorer vid de två ingångarna för att mäta hur många som är i fastigheten. De rapporterar in var femtonde minut. På så vis kan man se i stort sett i realtid hur många som har gått ut och in i fastigheten – utan att veta som är där, så det blir inget integritetsproblem, berättar Fredrik Westman på Sensative.  

På de första månaderna som sensorerna varit på plats går det att avläsa 4917 passager vid den ena ingången och 2198 vid den andra.

- Det här är toppen! Stenkrossen är ett stort hus på nästan 2000 kvadratmeter, och det är mycket varierande verksamhet i lokalen. Nu kan vi med sensorernas hjälp få ett hum om hur många som rör sig här, säger Mikael Enander, enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi hoppas att sensorerna ska sitta kvar så att vi kan jämföra årsvis men också se vilka perioder och veckodagar som det är mest folk i huset så att vi skulle kunna påverka så att verksamheten sprids ut mer.

Projektet med att mäta besökare på Stenkrossen startade i början av mars 2022.

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt