Future Living & Spaces

Attractive Nordic towns: Nordiskt intresse för Lund och Veberöd

March 4, 2024

Sønderborg i Danmark, Hornafjørdur på Island och så Lund – vad kan de lära av varandra som de inte kan lära av storstäder som Madrid och Berlin? Arton mindre städer var med i ett projekt för att undersöka hur Nordens städer kan bli mer attraktiva och hållbara. Lund visade upp hur man arbetar med stadsplanering i Västerbro, medborgarengagemang i Veberöd och innovationer i Future by Lund.

2017 startade Nordiska ministerrådet projektet Attractive Nordic towns. Det här var ett av flera initiativ för att stärka nordisk konkurrenskraft bland annat genom att verka för en grön omvandling med mindre utsläpp och en mer hälsosam miljö. I projektet fokuserade man på utmaningar och möjligheter i små och mellanstora nordiska städer i Sverige, Danmark, Island, Norge och Danmark. Målet var att skapa inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

– Det finns många satsningar i storstäder för att lösa klimatkrisen, berättade Jon Andersson, Lunds projektledare. I Norden finns mest små eller mellanstora städer och i projektet samarbetar vi för att se hur de kan jobba för att vara attraktiva och hållbara. Det här är ett sätt att stärka samarbete och relationer mellan städerna. Alla städer står inför ganska lika utmaningar. Vi har mycket att lära av varandra om medborgardialog och hur man kan involvera fler i planeringsprocesser.

Lunds inriktning var att titta på hur städer bättre kan samverka med medborgare och andra aktörer. 2018 var en delegation från Nordiska ministerrådet i Veberöd för att få exempel på hur man där arbetar med byutveckling och medborgarinflytande genom en egen hemsida och app. Där träffade de Jan Malmgren i Smarta byar, som är en del av Future by Lund och SOM-projektet. I starten av 2019 kom en ny delegation från de nordiska städerna och fick träffa Håkan Samuelsson från tekniska förvaltningen och Katarina Scott från Future by Lund.

Håkan Samuelsson är projektledare för stadsplaneringsprojektet Västerbro. Han presenterade hur Lund arbetar med att förändra och förtäta den nya stadsdelen Västerbro. Eftersom området redan delvis är bebyggt har kommunen haft en rad fastighetsägare att samtala med om hur man ska kunna skapa ett nytt bostadsområde i samklang med kvarvarande verksamheter. Den metod som har använts för att skapa ett hållbart byggande på stadsbyggnadsnivå är Citylab action, framtagen av Swedish Green Building Council, och på så vis är man våren 2019 i stort sett framme vid Letter of intent med alla fastighetsägare.

En av deltagarna var Petter Voll från Verdal i Norge. Vad tar du med dig från besöket i Lund?

– Jag tycker att det var intressant att höra hur man använder citylab för att göra om ett industriområde till ett bostadsområde, sa han. Vi håller själva på att utforma metoder för ett citylab som handlar om hur vi ska transformera stora delar av centrum precis.

En annan deltagare var Tove Nordgaard från Levangers kommun.

– Jag tycker att Bottom up-perspektivet var väldigt fascinerande. Vi önskar att invånarnas röster ska bli hörda, och därför var det här projektet väldigt inspirerande. Det var intressant att höra om planen för hur man ska ta hand om kulturarvet i industriområdet och se det som en resurs, menade hon.

Katarina Scott från Future by Lund berättade om hur man kan involvera byar och tog bland annat exempel från arbetet i innovationsturnén Barcamper, där coacher och investerare i en husbil besökte mindre byar för att nå helt nya grupper av entreprenörer. Lund har ju också ett samarbete med Giffoni, en by i Italien som arrangerar världens största festival för barn- och ungdomsfilmer samt arbetar med innovationer. Veberöd är också med som testbädd i Future by Lunds arbete med smart teknik. En av anledningarna är att det kan gå snabbare och enklare att testa teknik i ett mindre samhälle.

I projektet medverkar en rad mellanstora och mindre städer och från Sverige är det Lund, Växjö och Ystad. Lund samarbetar med sina vänorter Vasa (FIN), Hammar (NO) och Viborg (DK. Övriga städer är Sønderborg, Middelfart, (DK), Pori, Salo, (FIN). Akranes, Hornafjørdur, Mosfellsbær, Fljotsdalsherad (ISL) och Narvik, Innherredsbyen; Levanger, Steinkjer, Verdal (N).

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt