Future Living & Spaces

RecoLab: Tre separata avloppsrör gör avloppsvatten till en resurs

August 5, 2022

Många har nog funderat kring att vatten av bästa kvalitet används till att spola i toaletter med och för att tvätta kläder i. Nu tas ett steg mot att cirkulera vatten på ett annat sätt i den nya stadsdelen i Oceanhamnen i Helsingborg. Där byggs RecoLab för att hantera avloppssystemet Tre rör ut. RecoLab är också en testbädd och forskare från hela världen kommer att kunna studera flödena – och på så vis kan det använda vattnet bli en resurs att återanvända.

I Helsingborg utrustas en ny stadsdel med ett nytt avloppssystem. I Oceanhamnen byggs i en första etapp 350 bostäder och tre kontorshus, och det är där det annorlunda avloppssystemet med tre rör ut från bostäderna provas. Det kommer dels att vara svartvatten från vakuumtoaletter, dels gråvatten, från tvätt, disk och dusch. Slutligen kommer det också vara ett flöde av matavfall från en matavfallskvarn. Matavfallet kommer att användas för biogasproduktion och näringsåtervinning. Genom att ta hand om toalett- och matavfall separat väntas biogasproduktionen från systemet ökas med 60-70 procent per person jämfört med ett traditionella system. Av toalettvatten och matavfall återvinns framförallt fosfor och kväve.

– Med de tre rören som kommer in på reningsverket och hanteras kan vi slopa det traditionella linjära systemet och istället skapa en cirkularitet. Det är ett paradigmskifte från att rensa bort saker ur ett avloppsvatten till en teknik för att utvinna resurser, berättar Amanda Haux, verksamhetsutvecklare på NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Den nya utvecklingsanläggningen på Öresundsverket i Oceanhamnen invigdes i början av maj 2021. Där kommer det också att finnas en testbädd där de tre flödena kommer att kunna studeras – både av personer på plats och av företag samt forskare från hela världen som kan koppla upp sig mot de olika flödena via en digital tvilling. Testbädden ligger vägg i vägg med utvecklingsanläggningen och i testbädden finns ett lab med basutrustning i anslutning till testplatsen för dem som hyr in sig på en plats. Det är även möjligt att tillgå den konventionella avloppströmmen till Öresundsverket.  En drifttekniker kommer att finnas på plats för att serva testbäddsgäster.

I samma anläggning finns också ett showroom, där det kommer att vara möjligt för forskare på anläggningen både att ta del av kunskaper och arrangemang som görs och att ha egna arrangemang och möten. Anläggningen ska bli en mötesplats för forskning och utveckling inom hela kedjan från insamling och behandling av avfallsflödena till kommunikation med brukarna.

– Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och som kan erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation, fortsätter Amanda Haux. Vi erbjuder en plattform för tvärvetenskapliga dialoger och en möjlighet att bli en del av det speciella nätverket kring näringsåtervinning. Det kommer att finnas en utställningsmiljö som kunskapsplattform. Just nu ser vi inte slutet på resultaten det här kan komma att innebära.

Bakom anläggningen står NSVA: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp, NSR: Nordvästra Skånes renhållning, Öresundskraft och Helsingborgs stad. Reco Lab består av de tre delarna utvecklingsanläggning, testbädd och showroom.

Foto lånat från Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson

Amanda Haux amanda.haux@nsva.se eller 010 490 97 83

Finansieras av
Fler projekt