Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Smart cykeldata ger helt ny kunskap för trafikplanerare

March 4, 2024

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september 2018 deltog nästan 500 lundacyklister i ett projekt där ny teknik skapat bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Resultaten visades på den internationella transportkonferensen i Köpenhamn.

Datainsamlingen i första delprojektet om cykeldata startades i september 2018 och man testade att samla in data genom två smarta insamlingsmetoder. Den första delen var en insamling av resdata genom appen TravelVU. De cyklister som deltog fick hela sitt resmönster med vägar och transportmedel enkelt loggade enbart genom att mobilen fanns med på cykelturen. De insamlade uppgifterna visade vilka vägar som cyklisterna valde genom Lund. Den andra delen av projektet var ”Tryck till” – en insamling av platser där cyklisterna upplevde otrygghet i trafiken. Varje gång cyklisten upplevde osäkerhet i trafiken kunde de markera det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerade via Bluetooth och insamlad data kan ge en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

– Det är viktigt att veta hur cyklister väljer sina cykelvägar och om de alltid väljer samma väg, säger Emeli Adell, affärsområdesansvarig för framtidens transporter på Trivector Traffic i en intervju gjord hösten 2018. Vi vill också veta om åtgärderna för förbättringar av cykelvägarna utförs på rätt ställe eller om cyklisterna har andra uppfattningar. Det här är frågor som i hög grad är obesvarade men som är viktiga att få besvarade för framtida stadsplaneringen. Det finns stora potentialer för förbättring och genom att använda smartare teknik kan man samla in större mängder data med bättre precision. De uppgifter vi samlar in kommer också att vara viktiga för forskningen.

Under augusti månad rekryterades cirka 500 lundacyklister och deltagarna kunde välja att vara med i enbart en eller båda undersökningarna. De som ville vara med och bidra gavs möjlighet att anmäla sig via hemsida och QR-kod bland annat i sociala medier och på affischer i staden.

Projektet sågs som så intressant att sättet att samla in data i Lund visades under den internationella transportkonferensen ITS World congress i Köpenhamn. ITS är den största internationella kongressen för intelligenta transportsystem och 2018 pågick den mellan 17 och 21 september 2018. Kongressdeltagarna kunde då via skärmar ta del av visualiseringar av de insamlade uppgifterna.

Tidigare har Lunds kommun gjort punktmätningar och räknat cyklister vid vissa tider och på vissa platser i staden.

– Innan har vi räknat trafiken i punkter, nu ser vi hela resan, berättade Erik Nilsgart på Tekniska förvaltningen i Lund. Vi får nu svar på om man reser som vi tror eller väljer annorlunda. Vi kommer också att kunna se helt nya saker, som hur man cyklar på natten. Det är ny data som Malmö universitet ska analysera och kanske hittar de något spännande.

– Det är troligen mer heltäckande data än vi har idag men är förstås också ett sätt att testa tekniken, menade Helena Runesson på Tekniska förvaltningen. Det är intressant att se resultatet – kanske blir det något som förvånar oss eller så bekräftas bilden vi redan har.

All data analyserades av Malmö Universitet.

– Det är en ovanlig undersökning, men den här typen av datainsamling kommer att växa framöver, menade Emeli Adell. De smarta telefonerna och digitala tekniker kommer att ge helt andra möjligheter och det ger bättre förståelse av var och varför vi cyklar.

Det finns många tänkta användningsområden för resultaten.

– Den hotspotdata som vi får in ger cykelplanerarna möjlighet att besöka platser där folk känner sig osäkra, menade Anna Clark, Trivector. Där kan de till exempel se om en häck ska trimmas, om trafiksignalerna ska ändras eller om det finns andra orsaker att de känner sig otrygga. Den GPS-data vi får in kan ge möjlighet att avgöra vilka som ska vara de prioriterade sträckorna i staden. Dessa sträckor brukar till exempel skottas först när det snöar.

Projektledare Emeli Adell, Trivector

Hur tas projektet vidare?

• Inom SOM-projektet gjordes ett visualiseringsprojekt baserad på data från cykelprojektet och dessutom ett tredje cykelprojekt där data från TravelVU jämfördes med data från punktmätningar

Vad blev resultatet?

• Malmö universitet analyserade data och tyckte att undersökningen gav relevant data och därmed kunde ses som ett bra sätt att göra cykelundersökningar.

• Lunds kommun studerade några otrygga punkter och kunde i något fall direkt upptäcka att ett trafikljus inte fungerade som tänkt.

Fakta Smart stadsplanering med cykeldata

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2018-04-01 - 2019-10-20

Projektledare: Emeli Adell, Trivector

Partners: Trivector, miThings, Hövding, Malmö Universitet, Lunds kommun, Malmö stad, Mobile Heights

Erik Nilsgart och Helena Runesson, Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Fler projekt