Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Historiskt träd blir uppkopplat

March 4, 2024

I över 150 år stod det förra bokträdet på Katedralskolans gård och i december 2019 planterades ett nytt. Trädet är historiskt – inte bara för att trädet är en viktig symbol för skolan utan också för att detta är det första stora träd som Lunds kommun valde att övervaka med nergrävda fuktsensorer. Tekniken med sensorövervakning av träd har utvecklats i Lund som en del av SOM-projektet.

Sedan 1857 har Katedralskolan i Lund haft ett vårdträd på skolgården. Trädet var en viktig del av skolan, och varje år antecknades datum för när knopparna sprängdes och när trädet var fullt utslaget. 1887 påbörjade skolan en tradition att fira trädet med tal och sång genom en ceremoni på skolgården. Men trädet blev gammalt och svampangripet och 2012 togs det ner. Den elfte december 2019 blev ett nytt historiskt datum för skolan eftersom det nya trädet planterades denna dag. Trädet var vid planteringen redan 40 år gammalt, nio meter högt och vägde cirka 6 ton.

Trädet hämtades från Tyskland där det hade planterats om åtta gånger för att stimulera bildandet av små fina rötter som gör att det klarar en omplacering bra. Trädet och transporten till Sverige kostade 217 000 kronor.

– Detta träd har ett stort kulturhistoriskt värde men är självklart också värdefullt för miljön och står för många ekosystemtjänster, säger Barbro Lange som är projektledare och landskapsarkitekt på Markentreprenad i Lunds kommun i en intervju från 2019. Vi hoppas att det här trädet ska stå minst lika länge som det förra.

Trädet är viktigt för Katedralskolan och Lund men är också historiskt av ett annat skäl – det var det första stora trädet som Lunds kommun valde att övervaka med sensorer. I gropen grävdes sensorer ner redan vid planteringen. Anders Hedberg från Sensefarm var på plats för att sätta två sensorer i planteringsgropens botten och två sensorer cirka 30 cm under marknivå.

– Alla användare hos Markentreprenad kan via mobilen eller datorn se att det är lagom med fukt vid rötterna och genom att ha sensorer på två nivåer kan de också se vad som händer när det regnar, berättade Anders Hedberg på Sensefarm i en intervju i december 2019. Vi har tillsammans med Veab i Göteborg arbetat på ett liknande sätt med att övervaka skötseln av flyttade träd med sensorer i samband med byggandet av Västlänken i Göteborg med gott resultat.

Sensorvärdena skickas via Lunds LoRa-nät som vid planteringstillfället hade tagits över av Kraftringen. För att stärka signalerna placerades en ny basstation i närheten. Värdena gjorde att skötselansvariga sedan kan avgöra hur mycket extra vatten trädet behöver.

Arbetet är en följd av delprojektet Skötsel av grönytor inom SOM-projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Fler projekt