Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Hitta p-platser med sensorer

March 20, 2024

I parkeringshusets Färgaren i Lund startades hösten 2020 ett projekt där några av parkeringsplatserna kopplades upp med hjälp av sensorer. Sensorerna mätte om parkeringsplatsen var ledig eller inte och rapporterade sedan vidare. I framtiden skulle det här kunna ge den som letar efter parkering realtidsinformation om lediga p-platser i appar eller på hemsidor.

I p-huset Färgaren i Lund installerades fem sensorer så att deltagare i SOM-projektet kunde prova ut bra sätt att detektera och presentera lediga p-platser. Sensorer placerades ut på fem ställen – en p-plats för personer med funktionsnedsättning, en motorcykelparkering, en laddstolpe och två vanliga platser.

I projektet medverkar Lunds Kommunala Parkeringsbolag LKP som ser möjligheter med ny teknik för att lära oss och förbättra verksamheten.

Den teknik som testades för överföring av sensorsignaler var Bluetooth Long Range.

– Det är svårt med signaler i ett P-hus eftersom det består av tjock betong och armeringsjärn, berättade delprojektledare Johan Lindén från  Mobile Heights. Bluetooth Long Range är en ny teknik i testbädden och jag har inte hört att andra testar på det sätt som vi gör det här. Tekniken passar bra med en radarsensor från lundabolaget Acconeer  och det är den vi har valt att testa i p-garaget tillsammans med Bluetooth.

I projektet användes Acconeers IoT-modul XM122, där en liten och strömsnål radarsensorn kombineras med en processor och komponenter för uppkoppling via Bluetooth. IoT-modulen är rund med en diameter på 33 mm och stödjer till exempel Bluetooth 5, Bluetooth mesh, Zigbee och ANT. Sensorn kan mäta avstånd med hög precision och har en hög frekvens på uppdateringarna.

Acconeers radarsensor. Foto: Acconeer

Vid installationen var representanter från flera verksamheter på plats för att man tillsammans skulle få uppkopplingen att fungera.

- Det vi på miThings bidrar med är implementation av kommunikation mellan parkeringssensor och Sensatives back-end Yggio. Det handlar om att parkeringssensorn skall detektera en bil, skicka data över Bluetooth Low Energy (BLE), tillsammans med andra sensorer via en gateway över mobilnätet (LTE/CAT-M1) till Yggio, berättade Knut Mårtensson på miThings.

Signalerna kopplades in via Sensatives sensorplattform Yggio. Där kan till exempel Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP) hämta data för att se hur beläggningsgraden ser ut medan bolaget ApParkingspot kan använda samma data till realtidsdata i sina app. Samtidigt kan Kraftringen få veta om det är upptaget på deras laddplatser och rapportera det till appen Laddkartan.

– Det skulle också vara tänkbart att en app för personer med funktionsnedsättning kan ta data till sin plattform för att visa lediga p-platser, sa Johan Lindén.

I projektet gjordes också en bokningsbar p-plats vid vattentornet utanför Mobile Heights Center. Där ska ApParkingspot hyra ut platsen via sin app som en test.

Vad blev resultatet?

• De utplacerade sensorerna rapporterar in som de ska till Yggio och projektet har levererat en fungerande lösning för sensorer på parkeringsplatser. Värdena skickas sedan vidare till ApParkingspot, Kraftringen och LKP så att de kan använda uppgifterna för att veta om det står en bil parkerad på platsen eller inte och så att de kan använda data för att skapa egna tjänster.

• ApParkingspot har i försöket testat att ha en bokningsbar p-plats på en p-plats vid vattentornet. På parkeringsplatsen finns en sensor som kommunicerar med ApParkingspots app där kunderna kan göra sin bokning. Försöket har medfört att ApParkingsopt har kunnat utveckla en komplett parkeringstjänst som fungerar.

Hur tas projektet vidare?

Av de inrapporterade uppgifterna kommer det att tas fram statistik för parkering på de olika platserna.

Parkeringsprojektet i p-huset Färgaren tas vidare och arbetet kommer att fortsätta inom projektet Lund Open Sensoring City.

Fakta delprojekt Koll på parkeringsplatser

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2020-02-01 - 2020-11-31

Projektledare: Johan Lindén, Mobile Heights

Partners: LKP, Mobile Heights, Acconeer, divM Kraftringen, Sensative, Apparkingspot, Hövdning, Malmö Universitet, miThings

Fler projekt