Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: IoT i skolans undervisning

March 4, 2024

SOM-projektledarna träffade lärare och elever från gymnasieskolor i Lund och Malmö för att tillsammans fundera över hur man kan skapa ett tidigt intresse bland eleverna för att arbeta med sensorer. En förhoppning var att ta fram ett material som i framtiden kan spridas till tekniklärare. ”Det här är ett sätt för oss att få idéer och synpunkter från nya användare på hur en IoT-plattform bör fungera, men också en väg att se till att kompetensförsörja branschen i Lund och Malmö”, menade Peter Bårmann på Sensative.

En ambition i SOM-projektet var att gemensamt ta fram undervisningsmaterial om sensorer och IoT till gymnasieskolor i Malmö och Lund. Några av Lunds och Malmös tekniklärare på gymnasienivå samlades tillsammans med specialister från Sensative och Mobile Heights under hösten 2018 i Ekska huset i centrala Lund för att diskutera hur viktigt det är att skapa en förståelse för sensorer och IoT redan i tidig ålder.

– Att starta tidigt är ett bra sätt att få in kvinnor i tekniken. Helst ska man börja så tidigt som i grundskolan. Det är där det behövs insatser, säger Sofia Wilson från Pauliskolan i Malmö i en intervju i samband med workshopen. Sofia Wilson och kollegan Kenneth Ekstrand var med som representanter för Pauliskolan i Malmö.

Johan Lindén från Mobile Heights och Ulrik Sjölin, Peter Bårmann och Max Asker från Sensative presenterade testbädden som har byggt upp inom SOM-projektet och tekniken bakom.

– Jag såg att lärarna har en bra bas kring teknik och som jag förstod det så är man ute efter tre undervisningspaket i tre nivåer: baspaket med färdigkopplade sensorer, ett paket där eleverna kan bygga ihop elektronik och koppla på olika saker och en nivå som handlar om dataanalys, berättade Johan Lindén.

I SOM-projektet erbjuds en testbädd där det finns möjlighet att testa många olika tekniker för sensoröverföring. Testbädden kan användas fritt för tester i ett förkommersiellt skede och skulle förstås också kunna användas i undervisning. Redan under workshopen var LoRa och Narrowband-IoT igång och efterhand kommer fler tekniker att kopplas på.

I februari 2019 var det dags för en andra träff, denna gång även med specialintresserade elever från Pauliskolan i Malmö.

– Vi har träffats tidigare och diskuterat i stora drag vad som behövs för att kunna undervisa med IoT-prylar på gymnasierna till hösten, berättade Peter Bårmann, Sensative. Nu fick både lärare och elever själva prova hur enkelt det är att koppla upp trådlösa sensorer och få mätvärden till sin dator. Vi diskuterade också hur de kan använda resultaten i undervisningen. På vägen fick vi på Sensative dessutom ett antal önskemål på vårt användargränssnitt, för att underlätta användningen i skolan.

Det som lärarna och eleverna fick prova var hur man ansluter en sensor till LoRa-nätet, ett radionät som är under utbyggnad både i Malmö och Lund. Signalerna skickas via någon av städernas basstationer vidare till Sensatives IoT-plattform Yggio. Sensorns värden översätts till begriplig information och kan sedan visas i användargränssnittet eller tankas ner till den egna datorn via internet.

Läraren Ulf Jonsson från Hedda Andersson-gymnasiet var en av deltagarna.

– Det är bra för mig att vara här och testa hur man gör, nästa steg för mig är att fundera ut vad eleverna ska få göra så att de laborerar i en meningsfull kontext, sa Ulf Jonsson. IoT som en ny, spännande teknologi passar väl in på vårt teknikprogram. Dessutom passar samarbetet med SOM och de ingående företagen in med Hedda Anderssongymnasiets profil av entreprenörskap och ett aktivt samarbete med externa parter i samhälle och näringsliv.

Eleverna såg användbarhet som ett viktigt mål för arbetet med sensorer i skolan.

– Det viktiga är att förstå vad tekniken kan användas till och att man skapar något som kan användas även efter ett halvår. Det skulle kunna vara system för att mäta luftkvalitet i klassrum eller att ha sensorer för att visa var det finns en ledig sal att plugga i, menade en av eleverna.

Att näringslivet i Lund samarbetar med skolorna har fördelar för båda parter. Skolorna får tillgång till nytt material och kontakt med experter som kan visa det senaste inom till exempel teknikutvecklingen. Näringslivet får andra fördelar – Peter Bårmann på Sensative gav några exempel.

– För det första har vi nytta av att prova vårt system mot olika typer av användare – lärare och elever är några av dem. Alla gör olika och kan ha olika behov, och kan dessutom upptäcka buggar som vi inte har sett. En annan fördel med att arbeta med unga, är att vi lär en ny generation tekniken bakom IoT. Det är ju de som kommer att utveckla nästa generations teknik och tjänster. En del av de unga kommer kanske att arbeta hos oss på Sensative, andra hos möjliga konkurrenter. Det spelar egentligen ingen roll var de hamnar, för alla som går vidare med detta kommer att vara med och ta utvecklingen framåt. Vi på Sensative tillhandahåller inte egna tjänster utan har en plattform som är till för att underlätta utvecklingen av tjänster. Vissa av eleverna kanske kommer att utveckla dessa tjänster, andra kan utveckla sensorer att koppla upp mot plattformen. De kan komma på en rad tillämpningar som vi idag inte känner till.

Hur gick det sedan?

Workshop kring sensorer och LoRa där lärare från gymnasier i både Malmö och Lund fick prova på att själva koppla upp saker ge återkoppling på hur detta skulle kunna användas i skolan.

I januari 2021 träffades lärare och teknikföretag igen för att se hur man kan gå vidare. Så här var statusen på skolorna:

Pauliskolan i Malmö: har kommit längst, med flera avslutade & pågående gymnasiearbeten och projekt inom IoT/LoRa i olika kurser.

Sundsgymnasiet i Vellinge: har skaffat utrustning och planerar att dra igång projekt i flera kurser under våren. Vellinge kommun kommer att dra igång ett LoRa nät.

Hedda Anderssongymnasiet i Lund: har viss utrustning, som de fick hjälp att få igång för ca 1 år sedan. Sedan dess har arbetet legat nere. Planerar några enklare laborationer i Teknik Spec våren 2021.

Polhemskolan i Lund: inga konkreta planer eller aktiviteter; sonderar terrängen, vill gärna ta in IoT i div kurser.

Gruppen beslutade att skapa en gemensam mapp för att dela material och information samt att fortsätta träffas under våren 2021.

Fakta delprojekt IoT i skolan

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2018-09-01 - 2019-12-31

Partners: Sensative, Malmö stad, Lunds kommun, Mobile Heights

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt