Creatives & Changemakers

Spira Skåne för dagens och morgondagens företag

March 4, 2024

‍Lunds innovations- och entreprenörssystem var med i det omfattande skånska näringslivsprojektet Spira Skåne som leds av IUC Syd och Minc. Projektet riktade sig till morgondagens entreprenörer men också till företag som ville ställa om och tänka nytt under pandemin. Förhoppningen var att trettio nya företag skulle etableras över hela Skåne och att hundra etablerade företag skulle få hjälp att utveckla och ställa om sin verksamhet.

Den ena gruppen som kunde ansöka om stöd genom Spira Skåne är företag i Skåne som påverkats av pandemin och som har högst 249 anställda. Spira Skåne hjälpte till med en analys av företags utmaningar och behov, att göra en handlingsplan och att hitta rätt stödinsatser. Den hjälp som gavs var bland annat i form av affärsutveckling, hjälp att utveckla processer och rutiner, stöd i analyser av affärsmodell och värdekedjor samt guidning i förändringsledning. Dessutom erbjöds företagen nätverksträffar med erfarenhetsutbyte. Ambitionen var att erbjuda hundra företag vägledning bland annat genom erfarenhetsutbyte i nätverk och genom hjälp via Skånes inkubatorer och av extern expertis så att de kan utvecklas och ställa om för att få en välfungerande verksamhet. Dessutom var det projektets ambition att ha kontakt med tusen andra företag samt att arbeta med hållbarhetsaspekterna, mångfald och jämställdhet. I Spira ansvarade IUC Syd för tillväxtbolagen.

Den andra delen av projektet vände sig till morgondagens entreprenörer. Dessa startups kopplades ihop med innovationssystemet. Genom det fick de bland annat hjälp att hitta rätt partners och gavs dessutom kunskap, coachning, experthjälp, kontakter och erfarenhetsutbyte i nya nätverk. Målsättningen var att Spira ska leda till att trettio nya företag etableras. Minc ansvarade för de trettio företagen som är i en start-up-fas.

Genom Spira Skånes arbete var ambitionen att man också skulle uppnå långsiktiga effekter för det skånska näringslivet. En önskad effekt var att de företag som deltagit har klarat sig bättre genom och efter krisen, en annan är att erfarenheterna har nått fler företag än de som deltagit i Spira Skåne.

IUC Syd är huvudansvarig för projektet som drivs i samverkan med den startup-stödjande organisationen Minc. IUC Syd och Minc kommer under projektet att samarbeta med en rad andra kommuner i Skåne och organisationer som till exempel aktörerna inom dåvarande Lundasupport. Huvudfinansiärer för projektet Spira Skåne var Region Skåne, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttades projektet av ALMI i styrgruppen.

Spira Skåne är ett projekt finansierat av näringslivet i Skåne och EU och samarbetar med några av Skånes bästa affärsutvecklare.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt