Future Living & Spaces

VA SYD: Källby Vattenverkstad

March 4, 2024

‍I det nedlagda vattenverket på Källby i Lund provar innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans den allra senaste tekniken när det gäller mätningar av kvalitet på dricksvatten. Sedan maj 2021 stöttar Vinnova ett projekt där man provar hur helt nya sensorer och mätinstrument fungerar för att se om de kan vara med och skapa en bättre verksamhet för vattenbolagen. En målsättning för Källby Vattenverkstad är att bidra till att allt fler mätningar kan ske online på ett kostnadseffektivt sätt.

Det gamla vattenverket på Källby i Lund används inte längre för att rena Lunds vatten. Istället har en annan verksamhet byggts upp i lokalerna – bland annat ett laboratorium för projektet Källby Vattenverkstad, som är en Vinnovafinansierad testbädd sedan våren 2021. Här finns möjlighet att testa olika nya instrument och mätmetoder på ett driftsatt men frikopplat vattnen i Lund – främst dricksvattnet men också ibland för andra delar av verksamheten.

– Vårt mål är främst att testa instrument för dricksvattenkvalitet men detta breddades eftersom vi ofta utför ungefär samma mätningar på olika vatten, berättar Markus Fröjd, projektledare från Sweden Water Research. Vi insåg att det också kan vara vår roll att testa var i processen de olika instrumenten kan göra nytta.

I Källby vattenverkstad medverkar VA SYD, Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research och samarbetet med organisationernas andra testbäddar, Reco Lab i Helsingborg och Sydvattens forskningsstation Bolmen är centralt. De slutsatser som görs i Källby Vattenverkstad kan även de andra aktörerna ta del av och experter från de andra organisationerna stöttar vattenverkstaden när det behövs.

Källby Vattenverkstad välkomnar studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare att arbeta tillsammans i deras testbäddskonstellation

Källby Vattenverkstad

Finansiär: Vinnova

Projekttid: maj 2021 - maj 2024

Budget: 2 500 000 SEK

Projektledning: VA SYD,  Markus Fröjd, Sweden Water Research

Partners: VA SYD, Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt