Future Living & Spaces

VA SYD: Rewaise

August 5, 2022

REWAISE är ett innovationsprojekt med målet är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt. I projektet provas lösningar bland annat i Brunnshög.

Projektet är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och stora vattenföretag i flera europeiska länder och VA SYD leder den svenska delen.

Samarbetet består av 24 partners i 11 länder som är uppdelade på tre hubbar. Partnerskapet inkluderar, förutom 5 VA-företag, också 9 universitet- och forskningsinstitut och 8 små- och medelstora företag.

Syftet med den svenska delen av projektet är att undersöka hur vattenanvändningen kan förbättras med exempel från stadsutvecklingsprocessen i Sege Park och Brunnshög. I projektet arbetar man med nya lösningar som fokuserar på att samla och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

Rewaise

Partners: Det svenska partnerskapet består av VA SYD, Lunds universitet, Malmö stad, Lunds kommun, MKB, Parkering Malmö, WIN Water, Sweden Water Research och SLU Uppsala. VA SYD samordnar det svenska partnerskapet.

Finansiär: Horizon 2020

Projektperiod: 2020-2025

Projektweb

Resilient Water InnovationEconomy

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt