Digital Cities & Citizens

Växterna blir uppkopplade

Med hjälp av uppkopplade sensorer går det att övervaka så att tomaterna och sommarblommorna ges rätt temperatur, vattenmängd och luftfuktighet på distans. Ett projekt i Lund och Malmö väntas ge friskare växter, högre avkastning och sparade pengar åt kommunen.

In English.

Projektet att testa sensorer i stadsodling är en del av Smarta Offentliga Miljöer - där Internet of Things (IoT) används för att göra livet lättare för kommunen och dess medborgare. Här är tanken att odlare ska kunna ta hjälp av sensorer som varnar via till exempel ett sms om växternas livsmiljö inte är bra. Dessutom kan sensorer som mäter fuktighet användas för att ta bättre beslut om när det är dags att vattna kommunens planteringar – och på så vis kan kommunen undvika både onödiga bevattningar och uttorkade växter och därmed spara pengar.

I backen nedanför Max IV-labbet på Brunnshög i Lund finns ett område med odlingslotter. Området har tydlig hållbarhetsprägel och entusiaster med egna planteringar odlar blommor och grönsaker. Här har odlarföreningen också ett växthus där Mikael Hellberg och Janine Österman odlar bland annat tomater, paprikor och gurkor. Grödorna i växthuset är känsliga för hög luftfuktighet och höga temperaturer och därför varnar sensorerna odlarna via sms när det är något som inte är bra. När larmet går regleras inomhusmiljön genom att dörrar och fönster öppnas.

- Vi har mätt upp väldigt höga temperaturer och när det blir så höga temperaturer slutar växterna fungera bra och de får lätt skador, säger Anders Heberg, delprojektledare från Sensefarm. Med den här typen av mätutrustning får man bättre skördar och man slipper också använda gifter mot ohyra som kan få fäste när livsmiljön inte är bra.

I den nyanlagda planteringen Bastion Uppsala i Malmö har Sam Madsen från gatukontoret grävt ner sensorer som ska mäta fukthalten i jorden.

I närheten av centralstationen i Malmö finns den nyanlagda parken Bastion Uppsala. Bland träd, gräs, lökar och perenner har kommunen grävt ner mätutrustning för att övervaka så att växterna får rätt mängd vatten.

- I den här parken har vi satt ner fuktmätare på två ställen, berättar Sam Madsen från serviceförvaltningen i Malmö. Vi har valt att sätta dem i två olika jordsubstrat för att kunna mäta vilket substrat som håller fuktighet bäst. I varje substrat finns två sensorer som mäter fukten på olika djup så att vi också kan se hur mycket vatten som tränger ner i jorden.

Mätvärdena skickas vidare och på så vis kan gatukontoret avläsa på sina datorer när det är dags att vattna i planteringarna. Resultatet kommer också att ge uppgifter om hur mycket vatten som tränger ner till trädens rötter. För städer som har väldigt stora ytor med odlingar att sköta kan det spara mycket pengar om man vattnar när det är dags och inte när man tror att det är dags.

För att det ska vara möjligt att få signaler från en sensor i planteringen till en dator behövs bland annat ett sensornätverk. I både Lund och Malmö finns LoRa-nät som ingår i testbädden för projektet.

- LoRa är en ny typ av radioteknik för smarta städer, berättar Anders Hedberg. LoRa-tekniken är fantastiskt bra och gör att man kan bygga nät som man vill och då sätta upp sensorer där man behöver dem. LoRa ger bra täckning och gör att man kan bygga en smart stad på ett billigt sätt.

Anders Hedberg, Sensefarm.

Sensorerna är inte uppkopplade hela tiden utan skickar sina mätvärden med förinställda tidsintervall. Det här gör att batterierna kan räcka mycket länge, vilket är en stor fördel då man inte behöver lägga så mycket tid på batteribyten.

Smarta Offentliga Miljöer är ett projekt i Lunds kommun och Malmö kommun inom IoT Sverige med stöd av Vinnova.

Bildtext, stora bilden: Mikael Hellberg och Janine Österman från odlarföreningen Brunnshög i växthuset som sköts med hjälp av sensorer.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt