Partner

Akademiska Hus

Beskrivning

Vi lever i en värld i ständig förändring och vi tror att kunskap och kreativitet är viktigare än någonsin. Vi tror att riktigt briljanta idéer föds i mötet mellan samhälle, näringsliv och akademi, och att det är så vi stärker Sverige som kunskapsnation. Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 66,6 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17,5 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige.

Vi är med i Future by Lund därför att

Vi har ambitiösa mål när det gäller energi och hållbarhet och vårt deltagande i Future by Lund hjälper oss att ligga i framkant och att finna nya innovativa lösningar.

Våra fokusområden

Akademiska Hus har ambitiöst energimål att minska mängden  levererad energi med 50% till år 2025, med år 2000 som utgångspunkt. Vi har också som mål att samverka med våra hyresgäster kring hållbarhetslösningar. Vi genomför en mängd energieffektiviseringsåtgärder för att nå målen, men för att nå ända fram krävs att brukaren i byggnaden är aktiv och bidrar genom sitt beteende. Tillsammans med Lunds universitet, SP och Schneider Electric ska vi studera en byggnad för att utröna hur medvetna brukarna är om energianvändningen och hur den ska kunna kan sänkas med deras beteendemönster.

sammarbeten