Partner

Schneider Electric

Beskrivning

Schneider Electric är en global specialist inom energihantering och automation. Med en omsättning på 27 miljarder Euro under 2015, 160 000+ medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder, hjälper vi kunder att hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och hållbart. Från enklaste produkt till komplexa system bidrar vår teknik, programvaror och tjänster till att förbättra drift och automation av våra kunders verksamheter. Vår uppkopplade teknik omformar branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron. På Schneider Electric kallar vi det Life Is On.

Vi är med i Future by Lund därför att

Schneider Electric lägger 5% av sin årsomsättning på R&D. Vår uppgift i svenska bolaget är ta ut nytt tänk och nya lösningar till marknaden. Många av våra viktiga samarbetspartner och kunder i regionen är del i Future by Lund. Plattformen skapar en öppenhet att tillsammans med dem våga testa nya angreppssätt och nya lösningar för att tillsammans lära oss och utvecklas. Schneider Electric ser det som en naturlig del i arbetet med Future by Lund att bidra till att sprida goda exempel och innovativa lösningar och kommer att använda sina interna och externa kontaktytor för att aktivt bidra till detta.

Våra fokusområden
• IoT
• Smarta nät
• Smarta byggnader
• Smart stadsplanering
• Hållbarhetsuppföljning
• Väder
• Smart vatten
• Äldrevård

Vi är hittills delaktiga i förarbetet för en studie på Lunds Universitet kring möjligheterna att minska den elektriska baslasten i en del av verksamhetslokalerna och vi är del i IoT ansökan för Malmö / Lund.

sammarbeten