Partner

Cleantech Scandinavia

Beskrivning

Cleantech Scandinavia driver sedan 10 år ett internationellt väletablerat nätverk som består av cleantechföretag, investerare, industriaktörer, städer, fastighetsägare/utvecklare, service providers och offentliga organisationer som alla har ett gemensamt intresse för nordiska cleantech innovationer. Vi har etablerat oss som ett trovärdigt företag och källa till cleantechrelaterade affärsmöjligheter, omvärlds- och marknadsanalytiker och som en erkänd förespråkare av nordisk cleantech.

Vi är med i Future by Lund därför att

Våra fokusområden
sammarbeten