Partner

Siemens

Beskrivning

Siemens ambition utifrån vår ledande position på marknaden är att tillsammans med andra företag, organisationer och kommuner skapa hållbara urbana lösningar med energi, infrastruktur, systemintegration och digitalisering i fokus. Att vara en partner i Future by Lund är därför klockrent, där Siemens kan bidra med vår globala erfarenhet, lokala förankring och spetskompetens. I gengäld utmanas vi att tänka utanför boxen, där en holistisk syn, nya affärsmodeller och samverkan med olika aktörer, är ett måste för att möta behoven i framtidens städer.

Vi är med i Future by Lund därför att

Future by Lund är en mötesplats med hög professionalism och kompetens, där nyfikenhet, mod och öppenhet lägger grunden för en bättre framtid för många fler. Vi samverkan med alla företag och organisationer som delar våra högst ställda krav på långsiktighet och omtanke om miljö där energi och infrastruktur som skapar bättre livsmiljö för människor. Vi har nära samverkan med flertal företag inom ramen för projekt Future Living som initierades av Medicon Village. Däribland Medicon Village, Eon, Kraftringen, Akademiska Hus och Lund kommun.

Våra fokusområden
sammarbeten