Partner

Kraftringen

Beskrivning

Kraftringen ägs tillsammans av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Vår verksamhet, som finns i en mängd svenska kommuner, omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Koncernen har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare.

Vi är med i Future by Lund därför att

Vi vill ligga i framkant inom hållbar utveckling och vara lyhörda för att tillgodose våra ägares, samhällsmedborgares och kunders behov. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.

Våra fokusområden
• E-mobilitet & laddinfrastruktur 
• Solenergilösningar
• Energy management för människor och stadsutveckling.
• IoT & Big Data 

Genom samarbeten med andra aktörer och genom att tillhandahålla nya lösningar ska Kraftringen möjliggöra den hållbara stadsutvecklingen.

Kraftringen verkar inom hållbar stadsutveckling i ett vidare perspektiv. Med allt från att skapa energieffektiva lösningar för den äldre bebyggelse till innovativa energikoncept vid nybyggnation.  Utveckling av stadens energiinfrastruktur och hållbara energiförsörjning är vår bas, men den hållbara staden inkluderar såväl trygga och miljöanpassade transportlösningar som lokala prosumentlösningar där våra kunder i allt högre grad själva både producerar och konsumerar sin egen” energi”. Likaså omfattas exempelvis attraktiva belysningslösningar, en utsläppsfri stadsmiljö och inte minst en ständig tillgänglighet till lokala och globala tjänster via stabila IT infrastrukturer..

sammarbeten