Partner

Region Skåne

Beskrivning

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne, utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. För Region Skåne är ökad samverkan mellan aktörer eftersträvansvärt i arbetet med att uppnå ett öppnare och hållbarare Skåne. Särskilt relevant är samverkan inom de tre innovationsområden som pekats ut gemensamt av skånska aktörer i Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne: smarta hållbara städer, smarta material och personlig hälsa.

Vi är med i Future by Lund därför att

Med koppling till innovationsområdet smarta hållbara städer är Future by Lund ett framträdande exempel på hur städer kan öppna upp sig och bli en viktig utvecklingspartner tillsammans med andra. Framtidens stora utmaningar löses inte av en ensam aktör utan kräver bredare kraftsamling och initiativtagande. Tillsammans behöver vi identifiera och formulera utmaningar. Tillsammans behöver vi experimentera, testa och möjliggöra uppskalning de bästa lösningarna. För dessa syften är Future by Lund en mycket stark, viktig och nytänkande arena. Mer konkret har Region Skåne inom Future by Lund varit särskilt aktiva i inriktningen ljus/belysning vilket har resulterat i både lokala och regionala projekt på området.

Våra fokusområden
• Smart City
• IoT
• Smarta Material
• Personlig Hälsa

Skapa smarta och mer hållbara städer.

Av särskilt intresse är Internet of Things som möjliggörare för hållbar stadsutveckling. Även Skånes två andra innovationsområden; smarta material och personlig hälsa är intressanta fokusområden

sammarbeten