Partner

RISE

Beskrivning

Traditionella bransch- och nationsgränser suddas ut allt mer. Lösningarna på de stora samhällsutmaningarna finns i gränslandet mellan olika discipliner, i internationella samarbeten och innovativa forskningsmiljöer. Som forskningsinstitut fungerar RISE som en bro mellan näringsliv och akademi. Ett brett utbud av tjänster och kunskap Vårt huvuduppdrag är att göra samhället grönare och näringslivet mer konkurrenskraftigt. Det gör vi genom att uppdragsforska om allt från uthålligt fiske, matsvinn och brandskydd till värmepumpar, självkörande bilar och stadsutveckling. Med provning, teknisk utvärdering och certifiering hjälper vi företag att få ut innovationer och nya produkter på marknaden. En annan viktig uppgift är att sprida kunskap. Varje år utbildar vi tusentals människor om nya regler, standarder och tekniker så att de kan göra ett bättre jobb på hemmaplan.

Vi är med i Future by Lund därför att

Vi vill delta i diskussionen om hur man kan arbeta med utmaningarna som finns för att nå ett mer hållbart samhälle.

Våra fokusområden
• Elektrifiering av stadens transporter
• Energianvändning och beteenden
• IoT
sammarbeten